Staatsbons

De dienst van de Grootboeken van het Federaal Agentschap van de Schuld is een dienst via dewelke u gratis op de primaire markt een inschrijving op naam voor Staatsbons kan doen.

Natuurlijke personen

   
   
Inloggen in online toepassing om uw portefeuille te consulteren of om in te schrijven.    
     
   
     
     

Rechtspersonen

(VZW, Kerkfabrieken, Stichtingen)

   
   
Vul het inschrijvingsformulier voor rechtspersonen in.    
     

Deze inschrijving gebeurt uitsluitend via de toepassing "Staatsbons online". Nadat u zich via uw identiteitskaart of via Itsme hebt geïdentificeerd, kunt u via de toepassing de nodige informatie (identiteit, bedrag, rekening voor terugbetalingen) verstrekken voor uw online inschrijving. Vervolgens kunt u de betaling rechtstreeks online (Ingenico) uitvoeren of via een overschrijving op onze rekening.
Let op: het is niet langer mogelijk om uw betaling te splitsen. Alleen betalingen met het juiste bedrag en de juiste gestructureerde mededeling worden in aanmerking genomen. Alle andere betalingen worden terugbetaald.

Aan het einde van de inschrijvingsperiode (4 maart, 4 juni, 4 september, 4 december of de eerstvolgende bankwerkdag) is uw inschrijving zichtbaar in de toepassing (tabblad portefeuille).

Als u meer informatie over de dienst wenst, kunt u contact met ons opnemen via email: bonds@debtagency.be

Het is altijd mogelijk om een effect te transfereren of om een effect, aangehouden op de dienst van de Grootboeken, te verkopen. Daarvoor neemt u contact via e-mail: bonds@debtagency.be