A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
 • Collateral

  Het in pand geven van effecten of cash in het kader van het risicobeheer van afgeleide producten of repo’s. Wanneer de Schatkist een kredietrisico loopt ten opzichte van een tegenpartij dan geeft deze laatste cash of effecten in pand om dit risico te dekken.

 • Cessie-retrocessie

  Een « repo » ook wel een « cessie-retrocessie » genaamd is een contract waarbij partij X contant een bepaald bedrag aan effecten verkoopt verkoopt aan een andere tegenpartij (uit het standpunt van deze tegenpartij gaat het om een « reverse repo »). Gelijktijdig verbindt  deze tegenpartij er zich toe op op termijn hetzelfde bedrag aan effecten terug te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het verschil tussen de prijs voor de verkoop en de terugkoop op termijn wordt bepaald door de  repo-rente. Bij het dagelijks kasbeheer maakt de Schatkist gebruik van repo’s en reverse repo’s recpectievelijk in het geval van een kastekort of een kasoverschot.

 • CRS

  Zie « swap »

 • Clearing

  Zie « Securities Settlement System »

 • CIRS

  Zie « swap »