A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
 • Effectenrekening

  Rekening waarop roerende waarden (effecten) worden ingeschreven.

 • Euribor (Euro Denominated Interbank Offered Rate)

  Interbancaire rente in euro. Het is de rente waartegen een bank van eerste rang bereid is geld te lenen aan een andere bank van eerste rang. De  Euribor wordt dagelijks berekend voor interbancaire deposito’s met een looptijd van één week en van één tot twaalf maand ; Het betreft een gemiddelde, afgerond op drie decimalen, van de rentevoeten die dagelijks door een representatief panel van banken  van eerste rang aangeboden worden.

 • Euro Medium Term Notes (EMTN)

  Met dit programma kan de Schatkist zich financieren op korte, middellange, lange of zelfs zeer lange termijn (van 1 maand tot 100 jaar). De financiering gebeurt via de uitgifte van obligaties in euro of in vreemde munt. Er wordt enkel een beroep gedaan op dit programma als de kostprijs bij uitgifte kleiner of gelijk is aan deze van een OLO met dezelfde looptijd. Euro Medium Term Notes kunnen een variabele rentevoet hebben (FRN) of een geïndexeerde rente die de inflatie volgt. Zij kunnen ook uitgegeven worden op maat van de investeerder. De notes worden geplaatst door dealers die per uitgifte aangesteld worden. EMTN-Notes zijn voornamelijk bestemd voor professionele investeerders, al bestaat de mogelijkheid voor particuliere beleggers om ze ook te verwerven.

 • Euro-Commercial Paper (ECP)

  Het ECP-programma vervangt de Belgian Treasury Bills (BTB’s), Thesauriebewijzen die werden uitgegeven in euro of in een munt van een OESO- lidstaat   tussen  1997 en 2015. BTB’s werden geplaatst door een panel van dealers die door de Schatkist waren aangesteld. Het ECP-programma ging van start in december 2015. Met deze nieuwe benaming wou men verwarring vermijden met de T-Bills (schatkistcertificaten). Ook werd het gamma van uitgiftemunten uitgebreid tot alle munten waarvoor de Europese Centrale Bank dagelijks referentiekoersen publiceert. ECP’s worden  continu « on tap » uitgegeven en geplaatst door een beperkt aantal dealers.

 • EuroMTS

  Onderneming naar privaat recht die een elektronisch handelsplatform uitbaat waarop schuldpapier van soevereine emitten uit de eurozone en van andere belangrijke privé-emittenten verhandeld wordt.

 • Exchange

  Zie “swap

 • EMTN

  Zie « Euro Medium Term Notes »

 • ECP

  Zie « Euro-Commercial Paper »