A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
  • Kredietrisico

    Het kredietrisico wordt bepaald door het verlies dat de Schatkist zou kunnen lijden als één of meerdere tegenpartijen bij repo’s of afgeleide producten hun betalingsverplichtingen niet zouden nakomen. De Schatkist probeert dit risico te beperken door enkel verrichtingen af te sluiten met tegenpartijen met een goede rating of door gebruik te maken van « collaterals »  van zodra de waarde van de afgeleide producten een vooraf bepaald niveau (« threshold ») overschreidt.