A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
  • Lastenboek

    Het lastenboek van de primary en recognized dealers is een overeenkomst waarin de rechten en plichten ten opzicht van de Schatkist vastgelegd worden.

  • Lineaire obligaties

    Effecten in euro uitgegeven door de Belgische Schatkist op lange en middellange termijn. OLO’s worden uitgegeven in opeenvolgende tranches die samen een lijn vormen en warvan de effecten fungibel zijn. Zij kunnen uitgegeven worden via aanbestedingen op basis van de prijs of via een syndicatie (bij de lancering van de eerste tranche van een nieuwe lijn). De plaatsing van de OLO’s wordt verzekerd door de primary en de recognized dealers. OLO’s zijn hoofdzakelijk bestemd voor professionele investeerders, maar ook particulieren kunnen ze aankopen op de secundaire markt.