A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
 • Roerende voorheffing

  Belasting geheven op interesten uit roerende waarden.

 • Rating

  Een rating is een notering  waarbij  men een waarde toekent aan de kredietwaardigheid van een bepaalde tegenpartij. De rating wordt opgemaakt door rating-agentschappen.

 • Recognized Dealers

  Financiële tussenpersonen die met de Schatkist een contract gesloten hebben op basis van een lastenboek. Zij hebben minder rechten en plichten dan de primary dealers. Hun voornaamste taak is het promoten van Belgisch schuldpapier in het buitenland.

 • Repo Facility

  Faciliteit die de Schatkist gecreëerd heeft voor de primary en recognized dealers. Met deze repo facility wil men de markt van de effecten van de federale staatschuld optimaliseren. Bij een probleem met de levering van effecten levert de Schatkist onder bepaalde voorwaarden ontbrekende effecten via een cessie-retrocessie voor één dag.

 • Repurchase agreements

  Zie "cessie-retrocessie"

 • Repo

  Zie “cessie-retrocessie

 • RD

  Zie « Recognized Dealers »