A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
 • Roerende voorheffing

  Belasting geheven op interesten uit roerende waarden.

 • Rating

  Een rating is een notering  waarbij  men een waarde toekent aan de kredietwaardigheid van een bepaalde tegenpartij. De rating wordt opgemaakt door rating-agentschappen.

 • Repo Facility

  Faciliteit die de Schatkist gecreëerd heeft voor de primary en recognized dealers. Met deze repo facility wil men de markt van de effecten van de federale staatschuld optimaliseren. Bij een probleem met de levering van effecten levert de Schatkist onder bepaalde voorwaarden ontbrekende effecten via een cessie-retrocessie voor één dag.

 • Repurchase agreements

  Zie "cessie-retrocessie"

 • Repo

  Zie “cessie-retrocessie