A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
  • Terugkopen

    Terugkoop van leningen (voornamelijk lineaire obligaties) door de Schatkist via het elektronisch platform MTS Belgium. Deze terugkopen tegen een vastgestelde prijs gebeuren op een apart segment (“Belgian Buy-backs” - BBB) van dit platform. De Schatkist en de primary en recognized dealers hebben als enigen toegang tot dit segment. De Schatkist beschikt enkel over de mogelijkheid om aankoopprijzen te afficheren, maar ze kan wel ingaan op de verkoopprijzen die de primary en recognized dealers noteren. De primary en recognized dealers kunnen ook via de telefoon contact opnemen met de Schatkist voor de terugkoop van effecten.

  • TARGET 2

    Europees grensoverschrijdend vereffeningssysteem  dat de kredietinstellingen toelaat om betalingen in euro een per een uit te voeren. TARGET 2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer) omvat zowel de vereffeningssystemen van de lidstaten van de Europrese Unie als dit van de Europese Centrale Bank. Het gaat om  grote bedragen die betrekking hebben op de vereffening van verrichtingen op de financiële markten.