A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
  • Verhandelbare schuld

    De verhandelbare schuld omvat de openbare leningen die op de beurs of op een andere markt genoteerd worden. Het betreft voornamelijk lineaire obligaties en schatkistcertificaten. Het aandeel van de verhandelbare schuld in de totale federale staatsschuld is zeer groot aangezien het gaat om ongeveer 90% van de totale schuld.