A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
  • Wet houdende de rijksmiddelenbegroting

    Wet waarbij de uitvoerende macht gemachtigd wordt binnen een begrotingsjaar belastingen te innen, niet-fiscale ontvangsten te heffen en leningen uit te geven om te voorzien in de financieringsbehoeften van de Schatkist die niet door belastingen of fiscale ontvangsten gedekt worden.

  • Wisselkoersrisico

    Risico wanneer een positie uitstaat in een munt gekoppeld aan een andere vreemde munt. Het risico wordt gevormd door  mogelijke wisselverschillen  in de toekomst.