Federale Staat

Financieringsplan 2020

Miljard EUR Financieringsplan 2020 Realisaties op 30.09.2020

I. Bruto financieringsbehoeften 2020

 

60.35

 

36.91

Begrotingstekort Federale Overheid (2)   39.89   17.83
- Begrotingstekort (stricto sensu) 39.92   17.85  
- Participatie in/leningen aan financiële instellingen en Staten -0.03   -0.02  
Schuld op vervaldag in 2020   18.98   18.98
- Schuld op lange en middellange termijn in euro (3) 18.98   18.98  
- Schuld op lange en middellange termijn in vreemde munt 0.00   0.00  
Geplande prefinanciering (obligaties op vervaldag vanaf 2021) (4)   0.98   0.10
- Terugkopen 0.98   0.10  
Andere financieringsbehoeften (5)   0.50   0.00
         

II. Financieringsmiddelen 2020 (lange en middellange termijn)

 

49.00

 

42.20

- OLO's 46.50   40.20  
- Euro Medium Term Notes/Schuldscheine 2.00   2.01  
- Effecten voor particuliere investeerders 0.50   0.00  
- Andere (6) 0.00   0.00  
         

 III. Netto wijziging in de schuld op korte termijn in vreemde munt

 

0.00

 

0.00

         

 IV. Wijziging in het uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten (7)

 

10.00

 

1.46

         

 V. Netto wijziging in andere schulden op korte termijn en in financiële activa(8)

 

1.35

 

-6.76

(1) Verwachting vanaf 16 juni 2020.
(2) Het begrotingstekort van de federale overheid is seizoengebonden : meer bepaald zijn de fiscale ontvangsten tijdens het tweede semester merkelijk hoger dan tijdens het eerste.
(3) Inclusief de teruggekochte, in portefeuille gehouden OLO's en Staatsbons op vervaldag in 2020.
(4) Inclusief de teruggekochte, in portefeuille gehouden OLO's en Staatsbons op vervaldag vanaf 2021. Per 1 januari 2020 bedroeg het uitstaand bedrag van de schuld op middellange en lange termijn in euro met vervaldag in 2021 : 16.43 miljard euro.
(5) Inclusief de put/call-opties, uitgeoefend op obligaties, en de netto-terugbetalingen van de schatkistbons die de Belgische deelname in internationale organisaties vertegenwoordigen.
(6) Inclusief de netto-uitgiften van de schatkistbons die de Belgische deelname in internationale organisaties vertegenwoordigen.
(7) Uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten per 01.01.2020 : 27.50 miljard euro
(8) Deze rubriek omvat de financieringsmiddelen die de in de vorige rubrieken vermelde basisfinancieringsmiddelen aanvullen, met inbegrip van de wijzigingen in de bedragen aan collateral. Een positieve wijziging van deze post vloeit voort uit een toename van de omloop van de aanvullende schuldinstrumenten en/of uit een daling van de financiële activa.
(9) Het totaal kan soms niet overeenkomen met de som van de cijfers omwille van afrondingen

Financieringsplan 2019

Miljard EUR Financieringsplan 2019 (1) Realisaties op 31.12.2019

I. Bruto financieringsbehoeften 2019

 

35.67

 

34.74

Begrotingstekort Federale Overheid (2)   7.84   7.43
- Begrotingstekort (stricto sensu) 7.92   7.51  
- Participatie in/leningen aan financiële instellingen en Staten -0.08   -0.08  
Schuld op vervaldag in 2019   23.37   23.37
- Schuld op lange en middellange termijn in euro (3) 23.37   23.37  
- Schuld op lange en middellange termijn in vreemde munt 0.00   0.00  
Geplande prefinanciering (obligaties op vervaldag vanaf 2020) (4)   4.46   3.94
- Terugkopen 4.46   3.94  
Andere financieringsbehoeften (5)   0.00   0.00
         

II. Financieringsmiddelen 2019 (lange en middellange termijn)

 

30.30

 

30.30

OLO's 29.74   29.74  
Euro Medium Term Notes/Schuldscheine 0.55   0.55  
Effecten voor particuliere investeerders 0.00   0.00  
Andere (6) 0.00   0.00  
         

 III. Netto wijziging in de schuld op korte termijn in vreemde munt

 

0.01

 

0.01

         

 IV. Wijziging in het uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten (7)

 

2.20

 

2.63

         

 V. Netto wijziging in andere schulden op korte termijn en in financiële activa(8)

 

3.16

 

1.80

(1) Raming per 4 december 2019.
(2) Het begrotingstekort van de federale overheid is seizoengebonden : meer bepaald zijn de fiscale ontvangsten tijdens het tweede semester merkelijk hoger dan tijdens het eerste.
(3) Inclusief de teruggekochte, in portefeuille gehouden OLO's en Staatsbons op vervaldag in 2019.
(4) Inclusief de teruggekochte, in portefeuille gehouden OLO's en Staatsbons op vervaldag vanaf 2020. Per 1 januari 2019 bedroeg het uitstaand bedrag van de schuld op middellange en lange termijn in euro met vervaldag in 2020 : 20.81 miljard euro.
(5) Inclusief de put/call-opties, uitgeoefend op obligaties, en de netto-terugbetalingen van de schatkistbons die de Belgische deelname in internationale organisaties vertegenwoordigen.
(6) Inclusief de netto-uitgiften van de schatkistbons die de Belgische deelname in internationale organisaties vertegenwoordigen.
(7) Uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten per 01.01.2019 : 24.87 miljard euro
(8) Deze rubriek omvat de financieringsmiddelen die de in de vorige rubrieken vermelde basisfinancieringsmiddelen aanvullen, met inbegrip van de wijzigingen in de bedragen aan collateral. Een positieve wijziging van deze post vloeit voort uit een toename van de omloop van de aanvullende schuldinstrumenten en/of uit een daling van de financiële activa.
(9) Het totaal kan soms niet overeenkomen met de som van de cijfers omwille van afrondingen

Realisatie van het financieringsplan

  OLO's Staatsbons Andere (*) TOTAAL
31/01/2020 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
29/02/2020 5,437.00 0.00 0.00 5,437.00
31/03/2020 3,201.00 0.00 100.00 3,301.00
30/04/2020 11,222.00 0.00 0.00 11,222.00
31/05/2020 3,842.00 0.00 1,378.00 5,220.00
30/06/2020 3,530.00 0.00 0.00 3,530.00
31/07/2020 2,500.00 0.00 400.00 2,900.00
31/08/2020 2,020.00 0.00 0.00 2,020.00
30/09/2020 2 445.00 0.00 120.00 2 565.00
31/10/2020 0.00 0.00 0.00 0.00
30/11/2020 0.00 0.00 0.00 0.00
31/12/2020 0.00 0.00 0.00 0.00
Realis. > 30.09.2020 40 197.00 0.00 2,008.00 42,205.00
Plan 2020 (**) 46,500.00 500.00 2,000.00 49,000.00

(*) Uitgiften in vreemde munten en/of gestructureerde producten
(**) Vooruitzichten voor 2020