Getuigenis Dominique

Een gemene deler in mijn carrière?

De cijfers ...

Om te beginnen, studies wiskunde en fysica

Daarna gedurende 6 jaar ontdekken van de wereld van Financiën in de banksector. In 2002 ben ik na het slagen voor een examen bij de FOD Financiën, toegetreden tot de cel Fiscaliteit, een leuke ervaring maar te juridisch voor een Cartesiaan.

Na een verzoek om overplaatsing naar de administratie van de Thesaurie, ben ik in 2004 opnieuw in dienst getreden bij de rekenplichtige van de dienst der Geschillen. Een afwisselend en lonend werk. In 2010 diende zich een kans aan bij de Back Office van het Federaal Agentschap van de Schuld, ik greep ze en ik verheug mij nog steeds!

De back office zorgt vooral voor de validatie en de vereffening van de transacties die worden afgesloten door de Front Office. Maar de Back Office doet veel meer…

Sinds april 2018 ben ik bevorderd tot “Head Back Office”, en zo sta ik voor een nieuwe uitdaging!