Getuigenis Jonas

Elke werkdag bij het Federaal Agentschap van de Schuld is interessant, uitdagend en verrijkend. In de Marktenzaal van het Agentschap worden transacties afgesloten op de financiële markten teneinde de Belgische staatsschuld te financieren. Zelf ben ik het meest actief in kortlopende schuldinstrumenten en beheer ik samen met de collega's de kaspositie van de Staat. Dit doen we met behulp van verscheidene transacties, zoals het uitgeven van schatkistcertificaten en ECP of door het aangaan van (interbancaire) leningen, met of zonder onderpand. In ons flexibele team van 4 traders heeft ieders de mogelijkheid zijn kennis uit te breiden door zich te specialiseren of zijn kennis te verbreden, zo ondersteun ik bijvoorbeeld ook nieuwe uitgiftes en aanbestedingen van OLO’s of andere langetermijn instrumenten en is de continuïteit binnen ons team steeds verzekerd.

Dit alles gebeurt in een snel veranderende omgeving, vandaar dat we steeds de wereldwijde financieel-economische en politieke ontwikkelingen opvolgen. Verder hebben we een nauw contact met specialisten van o.a. onze Primary dealers, de Nationale Bank van België enz., en natuurlijk is er binnen het Agentschap enorm veel kennis aanwezig dankzij de jarenlange ervaring van vele collega's. Bijgevolg ben ik zeer verheugd om deze uitdagende job samen met deze collega's te mogen uitvoeren.