Getuigenis Linda

Bij het Federaal Agentschap van de Schuld is elke persoon uniek en zet hij zijn talenten in voor een essentiële missie: de financiering van de federale schuld. In mijn geval heb ik een uitgebreide opleiding in personeelszaken en meer dan 15 jaar ervaring in dit vakgebied.

Ik ben in 2017 bij het Agentschap gekomen als Directeur HR, IT & BO. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het beheer van het personeel  en het toezicht op de dienst systemen en de back office van het Agentschap. Ik waardeer de verscheidenheid van mijn taken en de uitdagingen verbonden aan  deze instelling van openbaar nut. We werken, niet alleen voor het algemeen belang, met vele partners, onder andere in de financiële sector, maar vooral met aandacht voor efficiëntie en het streven naar uitmuntendheid.

Ik besefte al snel dat, ondanks het belang van de inzet van het Agentschap, een zekere mate van autonomie aan alle werknemers wordt overgelaten, zodat ze hun diepgaande vaardigheden op gespecialiseerde gebieden kunnen toepassen, ze zich continu kunnen ontwikkelen en zo bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Als zodanig worden de noodzakelijke middelen beschikbaar gesteld, evenals een flexibel werkkader, binnen de grenzen van de financiële markten.

Evolueren binnen het Agentschap maakt het mogelijk om zijn vaardigheden aan te wenden en tegelijkertijd bij te dragen aan een essentiële taak.