Getuigenis Thibaut

Nadat ik in 2009 bij de Schatkist ben gekomen na een aantal jaar in de particuliere sector te hebben gewerkt, ben ik in 2013 toegetreden tot het Federaal Agentschap van de Schuld. Ik werkte er eerst op de afdeling Marketing & Investors Relations .

In 2015 greep ik de kans aan toen er een oproep was voor sollicitaties in de dienst "Strategie en Risicobeheer", omdat ik daardoor meer met cijfers kon werken. Maar ik ben altijd al aangetrokken geweest door hen, getuige mijn opleiding als econoom. Sindsdien ben ik vooral bezig met het budget – samen met een collega – en met kredietrisicobeheer - samen met een paar collega's.

Wat de begroting betreft, moeten we met name het budget voorzien van de inkomsten en de uitgaven in verband met het beheer van de federale schuld. Dit deel van het werk wordt bepaald door specifieke begrotingsregels en houdt rechtstreeks verband met de comptabiliteit van de federale schuld.

Wat het kredietrisico betreft, moeten we bijvoorbeeld voortdurend het risico van onze tegenpartijen beoordelen en in voorkomend geval de kredietlijnen aanpassen die we hen toekennen. Dit houdt met name in dat we het economische nieuws continu moeten volgen.

Het feit dat ik zorg draag voor deze twee verschillende dossiers, maakt het mogelijk om voortdurend een verscheidenheid in het werk te hebben, waardoor elke vorm van routine wordt vermeden.