Schatkistcertificaten (SC)

  • De Schatkist van het Koninkrijk België geeft in principe tweemaal per maand (op een dinsdag) schatkistcertificaten uit met een looptijd van 3 en 6 maanden of van 3 en 12 maanden door middel van aanbestedingen na een offerteaanvraag.
  • De aanbestedingen gebeuren op basis van rentevoeten, ingediend door de bieders.
  • De offertes moeten minstens 10 miljoen euro bedragen en moeten in een veelvoud van 1 miljoen euro uitgedrukt zijn.
  • De Schatkist stelt een maximumrente vast. Alle offertes onder deze rentevoet worden integraal toegewezen.
  • De offertes tegen de maximumrente die door de Schatkist in aanmerking wordt genomen, kunnen toegewezen worden voor een proportioneel verminderd bedrag. In dit geval worden de verminderde bedragen naar de onmiddellijk hogere tranche van 1 miljoen euro afgerond, met een minimum van 10 miljoen euro per offerte.
  Datum Vereffening
Aanbestedingen  D D+2
Gewone inschrijvingen buiten mededinging D+2 D+2
Speciale inschrijvingen buiten mededinging D+4 D+4

D = dag van de aanbesteding

 

D-2 : Offerteaanvraag

In principe wordt de offerteaanvraag bekendgemaakt op de vrijdag die voorafgaat aan de aanbesteding vóór 16.00 uur via de bladzijden van de Schatkist.

D : Indiening van de offertes en resultaten

Op de dag van de aanbesteding zelf (D), dienen de Primary Dealers de offertes in te dienen vanaf 11.00 tot uiterlijk 11.30 uur. De resultaten van de aanbesteding worden gewoonlijk enkele minuten na sluitingstijd voor het indienen van de offertes bekendgemaakt via de bladzijden van de Schatkist.

D+2 : Gewone inschrijvingen buiten mededinging

De deelname aan de gewone inschrijvingen buiten mededinging is een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Deze inschrijvingen vinden plaats van 11 uur tot 11.30 uur op de tweede bankwerkdag volgend op de aanbesteding (D+2). De gewone inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding.

D+4 (in principe de maandag na D) : Speciale inschrijvingen buiten mededinging

De deelname aan de speciale inschrijvingen buiten mededinging is ook een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Deze inschrijvingen vinden plaats van 11.00 uur tot 11.30 uur, in principe op de maandag volgend op de aanbesteding. De speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding.

Vereffening

De vereffening van de toegewezen offertes met mededinging en van de gewone inschrijvingen buiten mededinging vindt plaats op de tweede Target openingsdag volgend op de aanbesteding (D+2) via het Securities Settlement System van de Nationale Bank van België (NBB SSS). De vereffening van de speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeurt op de dag van de indiening ervan (D+4).

 

 Het bedrag dat dient betaald te worden is het verdisconteerde bedrag van de toegewezen offerte berekend op basis van het aantal werkelijke dagen/360 ("actual/360").

:De terugbetaling geschiedt via het NBB SSS van de Nationale Bank van België die optreedt als "paying agent".

SC (Schatkistcertificaten) > Kalender van de aanbestedingen

Aanbesteding ONC + NCs + ISIN Code Short Medium Long
Tue 07/01/20 Thu 09/01/20 Mon 13/01/20 BE0312770424 14/05/2020    
      BE0312771430   09/07/2020  
Tue 14/01/20 Thu 16/01/20 Mon 20/01/20 BE0312770424 14/05/2020    
      BE0312774467     14/01/2021
Tue 04/02/20 Thu 06/02/20 Mon 10/02/20 BE0312770424 14/05/2020    
Tue 11/02/20 Thu 13/02/20 Mon 17/02/20 BE0312770424 14/05/2020    
      BE0312774467     14/01/2021
Tue 03/03/20 Thu 05/03/20 Mon 09/03/20 BE0312771430 09/07/2020    
      BE0312772446   10/09/2020  
Tue 10/03/20 Thu 12/03/20 Mon 16/03/20 BE0312771430 09/07/2020    
      BE0312775472     11/03/2021
Tue 07/04/20 Thu 09/04/20 Tue 14/04/20 BE0312771430 09/07/2020    
      BE0312773451   12/11/2020  
Tue 14/04/20 Thu 16/04/20 Mon 20/04/20 BE0312771430 09/07/2020    
      BE0312775472     11/03/2021
Tue 05/05/20 Thu 07/05/20 Mon 11/05/20 BE0312772446 10/09/2020    
      BE0312773451   12/11/2020  
Tue 12/05/20 Thu 14/05/20 Mon 18/05/20 BE0312772446 10/09/2020    
      BE0312776488     13/05/2021
Tue 02/06/20 Thu 04/06/20 Mon 08/06/20 BE0312772446 10/09/2020    
      BE0312774467   14/01/2021  
Tue 09/06/20 Thu 11/06/20 Mon 15/06/20 BE0312772446 10/09/2020    
      BE0312776488     13/05/2021
Tue 07/07/20 Thu 09/07/20 Mon 13/07/20 BE0312773451 12/11/2020    
      BE0312774467   14/01/2021  
Tue 14/07/20 Thu 16/07/20 Mon 20/07/20 BE0312773451 12/11/2020    
      BE0312777494     15/07/2021
Tue 11/08/20 Thu 13/08/20 Mon 17/08/20 BE0312773451 12/11/2020    
      BE0312777494     15/07/2021
Tue 01/09/20 Thu 03/09/20 Mon 07/09/20 BE0312774467 14/01/2021    
      BE0312775472   11/03/2021  
Tue 08/09/20 Thu 10/09/20 Mon 14/09/20 BE0312774467 14/01/2021    
      BE0312778500     09/09/2021
Tue 06/10/20 Thu 08/10/20 Mon 12/10/20 BE0312774467 14/01/2021    
Tue 13/10/20 Thu 15/10/20 Mon 19/10/20 BE0312774467 14/01/2021    
      BE0312778500     09/09/2021
Tue 03/11/20 Thu 05/11/20 Mon 09/11/20 BE0312775472 11/03/2021    
      BE0312776488   13/05/2021  
Tue 10/11/20 Thu 12/11/20 Mon 16/11/20 BE0312775472 11/03/2021    
      BE0312779516     11/11/2021
Tue 01/12/20 Thu 03/12/20 Mon 07/12/20 BE0312775472 11/03/2021    
Tue 08/12/20 Thu 10/12/20 Mon 14/12/20 BE0312775472 11/03/2021    
      BE0312779516     11/11/2021