Schatkistcertificaten (SC)

  • De Schatkist van het Koninkrijk België geeft in principe tweemaal per maand (op een dinsdag) schatkistcertificaten uit met een looptijd van 3 en 6 maanden of van 3 en 12 maanden door middel van aanbestedingen na een offerteaanvraag.
  • De aanbestedingen gebeuren op basis van rentevoeten, ingediend door de bieders.
  • De offertes moeten minstens 10 miljoen euro bedragen en moeten in een veelvoud van 1 miljoen euro uitgedrukt zijn.
  • De Schatkist stelt een maximumrente vast. Alle offertes onder deze rentevoet worden integraal toegewezen.
  • De offertes tegen de maximumrente die door de Schatkist in aanmerking wordt genomen, kunnen toegewezen worden voor een proportioneel verminderd bedrag. In dit geval worden de verminderde bedragen naar de onmiddellijk hogere tranche van 1 miljoen euro afgerond, met een minimum van 10 miljoen euro per offerte.
  Datum Vereffening
Aanbestedingen  D D+2
Gewone inschrijvingen buiten mededinging D+2 D+2
Speciale inschrijvingen buiten mededinging D+4 D+4

D = dag van de aanbesteding

 

D-2 : Offerteaanvraag

In principe wordt de offerteaanvraag bekendgemaakt op de vrijdag die voorafgaat aan de aanbesteding vóór 16.00 uur via de bladzijden van de Schatkist.

D : Indiening van de offertes en resultaten

Op de dag van de aanbesteding zelf (D), dienen de Primary Dealers de offertes in te dienen vanaf 11.00 tot uiterlijk 11.30 uur. De resultaten van de aanbesteding worden gewoonlijk enkele minuten na sluitingstijd voor het indienen van de offertes bekendgemaakt via de bladzijden van de Schatkist.

D+2 : Gewone inschrijvingen buiten mededinging

De deelname aan de gewone inschrijvingen buiten mededinging is een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Deze inschrijvingen vinden plaats van 11 uur tot 11.30 uur op de tweede bankwerkdag volgend op de aanbesteding (D+2). De gewone inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding.

D+4 (in principe de maandag na D) : Speciale inschrijvingen buiten mededinging

De deelname aan de speciale inschrijvingen buiten mededinging is ook een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Deze inschrijvingen vinden plaats van 11.00 uur tot 11.30 uur, in principe op de maandag volgend op de aanbesteding. De speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding.

Vereffening

De vereffening van de toegewezen offertes met mededinging en van de gewone inschrijvingen buiten mededinging vindt plaats op de tweede Target openingsdag volgend op de aanbesteding (D+2) via het Securities Settlement System van de Nationale Bank van België (NBB SSS). De vereffening van de speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeurt op de dag van de indiening ervan (D+4).

 

 Het bedrag dat dient betaald te worden is het verdisconteerde bedrag van de toegewezen offerte berekend op basis van het aantal werkelijke dagen/360 ("actual/360").

:De terugbetaling geschiedt via het NBB SSS van de Nationale Bank van België die optreedt als "paying agent".

SC (Schatkistcertificaten) > Kalender van de aanbestedingen

Aanbesteding ONC + NCs + ISIN Code Short Medium Long
05/01/2021 07/01/2021 11/01/2021 BE0312776488 13/05/2021    
      BE0312777494   15/07/2021  
12/01/2021 14/01/2021 18/01/2021 BE0312776488 13/05/2021    
      BE0312780522     13/01/2022
02/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 BE0312776488 13/05/2021    
09/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 BE0312776488 13/05/2021    
      BE0312780522     13/01/2022
02/03/2021 04/03/2021 08/03/2021 BE0312777494 15/07/2021    
      BE0312778500   09/09/2021  
09/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 BE0312777494 15/07/2021    
      BE0312781538     10/03/2022
06/04/2021 08/04/2021 12/04/2021 BE0312777494 15/07/2021    
13/04/2021 15/04/2021 19/04/2021 BE0312777494 15/07/2021    
      BE0312781538     10/03/2022
04/05/2021 06/05/2021 10/05/2021 BE0312778500 09/09/2021    
      BE0312779516   11/11/2021  
11/05/2021 13/05/2021 17/05/2021 BE0312778500 09/09/2021    
      BE0312782544     12/05/2022
01/06/2021 03/06/2021 07/06/2021 BE0312778500 09/09/2021    
08/06/2021 10/06/2021 14/06/2021 BE0312778500 09/09/2021    
      BE0312782544     12/05/2022
06/07/2021 08/07/2021 12/07/2021 BE0312779516 11/11/2021    
      BE0312780522   13/01/2022  
13/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 BE0312779516 11/11/2021    
      BE0312783559     14/07/2022
03/08/2021 05/08/2021 09/08/2021 BE0312779516 11/11/2021    
10/08/2021 12/08/2021 16/08/2021 BE0312779516 11/11/2021    
      BE0312783559     14/07/2022
31/08/2021 02/09/2021 06/09/2021 BE0312780522 13/01/2022    
      BE0312781538   10/03/2022  
07/09/2021 09/09/2021 13/09/2021 BE0312780522 13/01/2022    
      BE0312784565     08/09/2022
05/10/2021 07/10/2021 11/10/2021 BE0312780522 13/01/2022    
12/10/2021 14/10/2021 18/10/2021 BE0312780522 13/01/2022    
      BE0312784565     08/09/2022
02/11/2021 04/11/2021 08/11/2021 BE0312781538 10/03/2022    
      BE0312782544   12/05/2022 .
09/11/2021 11/11/2021 15/11/2021 BE0312781538 10/03/2022    
      BE0312785570     10/11/2022
07/12/2021 09/12/2021 13/12/2021 BE0312781538 10/03/2022    
14/12/2021 16/12/2021 20/12/2021 BE0312781538 10/03/2022    
      BE0312785570     10/11/2022