Schatkistcertificaten (SC)

  • De Schatkist van het Koninkrijk België geeft in principe tweemaal per maand (op een dinsdag) schatkistcertificaten uit met een looptijd van 3 en 6 maanden of van 3 en 12 maanden door middel van aanbestedingen na een offerteaanvraag.
  • De aanbestedingen gebeuren op basis van rentevoeten, ingediend door de bieders.
  • De offertes moeten minstens 10 miljoen euro bedragen en moeten in een veelvoud van 1 miljoen euro uitgedrukt zijn.
  • De Schatkist stelt een maximumrente vast. Alle offertes onder deze rentevoet worden integraal toegewezen.
  • De offertes tegen de maximumrente die door de Schatkist in aanmerking wordt genomen, kunnen toegewezen worden voor een proportioneel verminderd bedrag. In dit geval worden de verminderde bedragen naar de onmiddellijk hogere tranche van 1 miljoen euro afgerond, met een minimum van 10 miljoen euro per offerte.
  Datum Vereffening
Aanbestedingen  D D+2
Gewone inschrijvingen buiten mededinging D+2 D+2
Speciale inschrijvingen buiten mededinging D+4 D+4

D = dag van de aanbesteding

 

D-2 : Offerteaanvraag

In principe wordt de offerteaanvraag bekendgemaakt op de vrijdag die voorafgaat aan de aanbesteding vóór 16.00 uur via de bladzijden van de Schatkist.

D : Indiening van de offertes en resultaten

Op de dag van de aanbesteding zelf (D), dienen de Primary Dealers de offertes in te dienen vanaf 11.00 tot uiterlijk 11.30 uur. De resultaten van de aanbesteding worden gewoonlijk enkele minuten na sluitingstijd voor het indienen van de offertes bekendgemaakt via de bladzijden van de Schatkist.

D+2 : Gewone inschrijvingen buiten mededinging

De deelname aan de gewone inschrijvingen buiten mededinging is een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Deze inschrijvingen vinden plaats van 11 uur tot 11.30 uur op de tweede bankwerkdag volgend op de aanbesteding (D+2). De gewone inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding.

D+4 (in principe de maandag na D) : Speciale inschrijvingen buiten mededinging

De deelname aan de speciale inschrijvingen buiten mededinging is ook een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Deze inschrijvingen vinden plaats van 11.00 uur tot 11.30 uur, in principe op de maandag volgend op de aanbesteding. De speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding.

Vereffening

De vereffening van de toegewezen offertes met mededinging en van de gewone inschrijvingen buiten mededinging vindt plaats op de tweede Target openingsdag volgend op de aanbesteding (D+2) via het Securities Settlement System van de Nationale Bank van België (NBB SSS). De vereffening van de speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeurt op de dag van de indiening ervan (D+4).

 

 Het bedrag dat dient betaald te worden is het verdisconteerde bedrag van de toegewezen offerte berekend op basis van het aantal werkelijke dagen/360 ("actual/360").

:De terugbetaling geschiedt via het NBB SSS van de Nationale Bank van België die optreedt als "paying agent".

SC (Schatkistcertificaten) > Kalender van de aanbestedingen

Aanbesteding ONC + NCs + ISIN Code Short Medium Long
03/01/2023 05/01/2023 09/01/2023 BE0312788608 11/05/2023    
      BE0312789614   13/07/2023  
10/01/2023 12/01/2023 16/01/2023 BE0312788608 11/05/2023    
      BE0312792642     11/01/2024
31/01/2023 02/02/2023 06/02/2023 BE0312788608 11/05/2023    
07/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 BE0312788608 11/05/2023    
      BE0312792642     11/01/2024
28/02/2023 02/03/2023 06/03/2023 BE0312789614 13/07/2023    
      BE0312790620   14/09/2023  
07/03/2023 09/03/2023 13/03/2023 BE0312789614 13/07/2023    
      BE0312793657     07/03/2024
04/04/2023 06/04/2023 11/04/2023 BE0312789614 13/07/2023    
11/04/2023 13/04/2023 17/04/2023 BE0312789614 13/07/2023    
      BE0312793657     07/03/2024
02/05/2023 04/05/2023 08/05/2023 BE0312790620 14/09/2023    
      BE0312791636   09/11/2023  
09/05/2023 11/05/2023 15/05/2023 BE0312790620 14/09/2023    
      BE0312794663     09/05/2024
30/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 BE0312790620 14/09/2023    
06/06/2023 08/06/2023 12/06/2023 BE0312790620 14/09/2023    
      BE0312794663     09/05/2024
04/07/2023 06/07/2023 10/07/2023 BE0312791636 09/11/2023    
      BE0312792642   11/01/2024  
11/07/2023 13/07/2023 17/07/2023 BE0312791636 09/11/2023    
      BE0312795678     11/07/2024
01/08/2023 03/08/2023 07/08/2023 BE0312791636 09/11/2023    
08/08/2023 10/08/2023 14/08/2023 BE0312791636 09/11/2023    
      BE0312795678     11/07/2024
05/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 BE0312792642 11/01/2024    
      BE0312793657   07/03/2024  
12/09/2023 14/09/2023 18/09/2023 BE0312792642 11/01/2024    
      BE0312796684     12/09/2024
03/10/2023 05/10/2023 09/10/2023 BE0312792642 11/01/2024    
10/10/2023 12/10/2023 16/10/2023 BE0312792642 11/01/2024    
      BE0312796684     12/09/2024
31/10/2023 02/11/2023 06/11/2023 BE0312793657 07/03/2024    
      BE0312794663   09/05/2024 .
07/11/2023 09/11/2023 13/11/2023 BE0312793657 07/03/2024    
      BE0312797690     07/11/2024
05/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 BE0312793657 07/03/2024    
12/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 BE0312793657 07/03/2024    
      BE0312797690     07/11/2024