Deposito's

Het “deposito met 48 uur vooropzeg” is een deposito bij de Federaal Agentschap van de Schuld (het “Agentschap”) waarvan de vervaldag niet nader bepaald is.
De deponent kan het deposito beëindigen na een vooropzeg van 48 uur (twee werkdagen).

Bedrag:

 • Het initiële bedrag van het deposito moet minstens  500.000 euro bedragen.
 • De bijgestorte of opgenomen sommen moeten minstens 250.000 euro bedragen.
 • Het saldo moet op elk moment gelijk of groter zijn dan 500.000 euro.

Rentevoet:

 • De rentevoet van het deposito wordt bepaald op basis van de depositofaciliteit van de Europese Centrale Bank.
 • Bovendien kan het Agentschap de rentevoet opwaarts of neerwaarts herzien, wanneer de evolutie op de markt dit rechtvaardigt.
  In dat geval wordt de cliënt 48 uren voor de herziening van de rente hiervan op de hoogte gesteld.
 • Bijkomende stortingen worden vergoed tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting.

Het “deposito met 48 uur vooropzeg” is hoofdzakelijk bestemd voor de instellingen van openbaar nut (ION).

Initiële storting:

 • Het initiële bedrag van het deposito moet minstens 500.000 euro bedragen..
 • De deposito’s moeten gestort worden op de rekening met IBAN code
  BE60 1000 0400 0070 (BIC code NBBEBEBBTRE) geopend bij de Nationale Bank van België ten gunste van het Agentschap.

Het bijstorten of opnemen van fondsen:

 • Op elk moment kunnen fondsen bijgestort of opgenomen worden van het initiële deposito. De aanvraag gebeurt telefonisch vóór 12 uur op de valutadag, onmiddelijk gevolgd door een bevestiging per e-mail. De bevestiging wordt naar de back office verzonden (de contactpersonen staan hierna vermeld) en ondertekend door een gemachtigd persoon.
 • De bijgestorte of opgenomen sommen moeten minstens 250.000 euro bedragen.
 • Het saldo moet steeds gelijk of groter zijn dan 500.000 euro.

Stopzetting van het deposito:

 • De deponent heeft het recht om een einde te maken aan het deposito na een vooropzeg van 48 uur (twee werkdagen). Deze vooropzeg mag op ieder ogenblik gedaan worden op voorwaarde dat de initiële looptijd minstens een week heeft gelopen.
 • Het Agentschap kan eveneens  het deposito stopzetten indien het saldo minder dan 500.000 euro bedraagt.

De interesten worden jaarlijks betaald op de laatste “TARGET” bankwerkdag van het jaar of bij het stopzetten van het deposito.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de volgende personen:

 • Marktzaal (frontoffice@debtagency.be) :
  • GILIS Jan (N) : Tel. +32(0)2 282 61 19
  • AGBATI Komla (F) : Tel. +32(0)2 282 61 10
  • VERVOORT Jonas (N) : Tel. +32(0)2 282 61 15
  • AKAHLOUN Aziz (F) : Tel. +32(0)2 282 61 26
 • Back-Office (backoffice@debtagency.be) :
  • DALLE Dominique (F) : Tel. +32(0)257 472 63
  • DORU Sara (N) : Tel. +32(0)257 582 54
  • SCHEIRLINCKX Jasper (N) : Tel. +32(0)257 529 62