Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

 • De aanbestedingen gebeuren op basis van de prijzen, ingediend door de bieders.
 • De offertes moeten minstens 10 miljoen euro  bedragen en een veelvoud zijn van 1 miljoen euro.
 • De Schatkist stelt een minimumprijs vast.
 • Alle offertes hoger dan deze minimumprijs worden voor het volledige bedrag aanvaard.
 • De offertes ingediend tegen de door de Schatkist in aanmerking genomen minimumprijs, kunnen proportioneel verminderd worden. In dat geval worden de proportioneel verminderde bedragen afgerond naar de hogere tranche van 1 miljoen euro, met een minimum van 10 miljoen euro per offerte.
  Datum Vereffening
OLO Aanbesteding T T+2
Gewone Inschrijvingen buiten mededinging T+3 T+3
Speciale Inschrijvingen buiten mededinging T+5 T+5

waarbij T = Target openingdag

 • T-5 (Maandag vóór T) : Offerteaanvraag
  In principe wordt de offerteaanvraag bekendgemaakt op de maandag die voorafgaat aan de aanbesteding, na 17 uur, via de bladzijden van de Schatkist. Hierin worden de lijnen aangekondigd die zullen aanbesteed worden (gewoonlijk twee of drie)
 • T-1 (Vrijdag vóór T) : Aankondiging van de vork
  Op de vrijdagmorgen voor de dag van de aanbesteding kondigt de Schatkist de vork aan van het bedrag waarbinnen de offertes met mededinging zullen worden toegewezen.
 • T : aanbesteding offertes met mededinging
  Op de dag zelf (T) dienen de offertes met mededinging ingediend te worden vanaf 11.30 uur tot uiterlijk 12 uur 's middags. De resultaten van de aanbesteding worden gewoonlijk enkele minuten na de sluitingstijd voor het indienen van de offertes bekendgemaakt.
 • T+3 (Donderdag na T) : Gewone inschrijvingen buiten mededinging
  De deelname aan de gewone inschrijvingen buiten mededinging is een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Gewone inschrijvingen buiten mededinging vinden plaats vanaf 11.30 uur tot uiterlijk 12 uur 's middags. De gewone inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde prijs van de aanbesteding.
 • T+5 (Maandag na T) : Speciale inschrijvingen buiten mededinging
  De speciale inschrijvingen buiten mededinging (ook een voorrecht voor de Primary Dealers en steeds tegen de gewogen gemiddelde prijs) kunnen ook onder bepaalde voorwaarden ingediend worden vanaf 11.30 uur tot uiterlijk 12 uur 's middags.
 • Vereffening
  De vereffening van de offertes met mededinging (OLO aanbesteding) vindt plaats op de tweede Target openingsdag volgend op de aanbesteding (T+2) via het Securities Settlement System van de Nationale Bank van België (NBB SSS).
  De vereffening van de gewone en de speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeurt op de dag van de indiening ervan (de gewone op T+3 en de speciale op T+5).

Het bedrag dat dient betaald te worden is de aangeboden prijs verhoogd met de verlopen interesten die berekend worden op een basis van "actual/actual".

De terugbetaling geschiedt via het effectenclearingstelsel van de Nationale Bank van België die optreedt als "paying agent".

Deze kalender is indicatief en kan door de Schatkist steeds gewijzigd worden.

OLO's (Lineaire Obligaties) > Kalender van de aanbestedingen

Datum van de aanbesteding
(Valuta datum : D+2)
NC1
(Valuta datum : D)
NC2
(Valuta datum : D)
Opmerking(en)
Mon 25/01/2021 Thu 28/01/2021 Mon 01/02/2021 (1)
Mon 22/02/2021 Thu 25/02/2021 Mon 01/03/2021  
Mon 22/03/2021 Thu 25/03/2021 Mon 29/03/2021  
Mon 31/05/2021 Thu 03/06/2021 Mon 07/06/2021  
Mon 28/06/2021 Thu 01/07/2021 Mon 05/07/2021  
Mon 26/07/2021 Thu 29/07/2021 Mon 02/08/2021  
Mon 27/09/2021 Thu 30/09/2021 Mon 04/10/2021  
Mon 22/11/2021 Thu 25/11/2021 Mon 29/11/2021  

(1) Aanbesteding geannuleerd en vervangen door een syndicatie

 

ORI Facility (Optional Reverse Inquiry) > Kalender

Datum Valuta datum (D+2)
Friday 05/02/2021 Tuesday 09/12/2021
Friday 07/05/2021 Tuesday 11/05/2021
Friday 06/08/2021 Tuesday 10/08/2021
Friday 08/10/2021 Tuesday 12/10/2021
Friday 17/12/2021 Tuesday 21/12/2021