Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

 • De aanbestedingen gebeuren op basis van de prijzen, ingediend door de bieders.
 • De offertes moeten minstens 10 miljoen euro  bedragen en een veelvoud zijn van 1 miljoen euro.
 • De Schatkist stelt een minimumprijs vast.
 • Alle offertes hoger dan deze minimumprijs worden voor het volledige bedrag aanvaard.
 • De offertes ingediend tegen de door de Schatkist in aanmerking genomen minimumprijs, kunnen proportioneel verminderd worden. In dat geval worden de proportioneel verminderde bedragen afgerond naar de hogere tranche van 1 miljoen euro, met een minimum van 10 miljoen euro per offerte.
  Datum Vereffening
OLO Aanbesteding T T+2
Gewone Inschrijvingen buiten mededinging T+3 T+3
Speciale Inschrijvingen buiten mededinging T+5 T+5

waarbij T = Target openingdag

 • T-4 (dinsdag vóór T) : offerteaanvraag
  In principe wordt de offerteaanvraag bekendgemaakt op de dinsdag die voorafgaat aan de aanbesteding, na 17 uur, via de bladzijden van de Schatkist. Hierin worden de lijnen aangekondigd die zullen aanbesteed worden (gewoonlijk twee of drie)
 • T-1 (vrijdag vóór T) : aankondiging van de vork
  Op de vrijdagmorgen voor de dag van de aanbesteding kondigt de Schatkist de vork aan van het bedrag waarbinnen de offertes met mededinging zullen worden toegewezen.
 • T : aanbesteding offertes met mededinging
  Op de dag zelf (T) dienen de offertes met mededinging ingediend te worden vanaf 11.30 uur tot uiterlijk 12 uur 's middags. De resultaten van de aanbesteding worden gewoonlijk enkele minuten na de sluitingstijd voor het indienen van de offertes bekendgemaakt.
 • T+3 (donderdag na T) : gewone inschrijvingen buiten mededinging
  De deelname aan de gewone inschrijvingen buiten mededinging is een voorrecht dat toegekend wordt aan de Primary Dealers. Gewone inschrijvingen buiten mededinging vinden plaats vanaf 11.30 uur tot uiterlijk 12 uur 's middags. De gewone inschrijvingen buiten mededinging gebeuren tegen de gewogen gemiddelde prijs van de aanbesteding.
 • T+5 (maandag na T) : speciale inschrijvingen buiten mededinging
  De speciale inschrijvingen buiten mededinging (ook een voorrecht voor de Primary Dealers en steeds tegen de gewogen gemiddelde prijs) kunnen ook onder bepaalde voorwaarden ingediend worden vanaf 11.30 uur tot uiterlijk 12 uur 's middags.
 • Vereffening
  De vereffening van de offertes met mededinging (OLO aanbesteding) vindt plaats op de tweede Target openingsdag volgend op de aanbesteding (T+2) via het Securities Settlement System van de Nationale Bank van België (NBB SSS).
  De vereffening van de gewone en de speciale inschrijvingen buiten mededinging gebeurt op de dag van de indiening ervan (de gewone op T+3 en de speciale op T+5).

Het bedrag dat dient betaald te worden is de aangeboden prijs verhoogd met de verlopen interesten die berekend worden op een basis van "actual/actual".

De terugbetaling geschiedt via het effectenclearingstelsel van de Nationale Bank van België die optreedt als "paying agent".

Deze kalender is indicatief en kan door de Schatkist steeds gewijzigd worden.

OLO's (Lineaire Obligaties) > Kalender van de aanbestedingen

Datum van de aanbesteding
(Valuta datum : D+2)
NC1
(Valuta datum : D)
NC2
(Valuta datum : D)
Opmerking(en)
Mon 29-Jan-24 Thu 01-Feb-24 Mon 05-Feb-24 (1)
Mon 19-Feb-24 Thu 22-Feb-24 Mon 26-Feb-24 (1)
Mon 18-Mar-24 Thu 21-Mar-24 Mon 25-Mar-24  
Mon 22-Apr-24 Thu 25-Apr-24 Mon 29-Apr-24 (1)
Mon 27-May-24 Thu 30-May-24 Mon 03-Jun-24  
Mon 17-Jun-24 Thu 20-Jun-24 Mon 24-Jun-24  
Mon 22-Jul-24 Thu 25-Jul-24 Mon 29-Jul-24  
Mon 19-Aug-24 Thu 22-Aug-24 Mon 26-Aug-24  
Mon 23-Sep-24 Thu 26-Sep-24 Mon 30-Sep-24  
Mon 21-Oct-24 Thu 24-Oct-24 Mon 28-Oct-24  
Mon 18-Nov-24 Thu 21-Nov-24 Mon 25-Nov-24  

(1) Aanbesteding geannuleerd en vervangen door een syndicatie
(2) Aanbesteding geannuleerd

ORI Facility (Optional Reverse Inquiry) > Kalender

Datum Valuta datum (D+2)
Fri 02-Feb-24 Tue 06-Feb-24
Fri 01-Mar-24 Tue 05-Mar-24
Fri 03-May-24 Tue 07-May-24
Fri 05-Jul-24 Tue 09-Jul-24
Fri 02-Aug-24 Tue 06-Aug-24
Fri 06-Sep-24 Tue 10-Sep-24
Fri 08-Nov-24 Tue 12-Nov-24
Fri 13-Dec-24 Tue 17-Dec-24