Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

WAT ZIJN TERUGKOPEN (BUY-BACKS) ?

 • Een terugkoop van een OLO door de Schatkist is het tegenovergestelde van een uitgifte : de Schatkist koopt voor een bepaald bedrag aan OLO's terug in, waarna deze effecten in de regel afgelost worden.
 • De Schatkist stelt zich kandidaat om een OLO terug te kopen van zodra deze binnen 12 maanden op vervaldag komt. Dit geeft de investeerders de mogelijkheid om deze effecten vervroegd van de hand te doen. Voor de Schatkist is een terugkoop een voorfinanciering van de toekomstige vervaldag van OLO's.
 • De primary dealers kunnen via de telefoon deelnemen aan de terugkopen door de Schatkist. De transparantie van deze terugkopen is verzekerd aangezien de Schatkist op MTS Belgium gedurende minstens 4 uur per dag prijzen noteert voor de terug te kopen OLO's. De primary dealers kunnen dan via MTS Belgium of via telefoon hun effecten aan de Schatkist verkopen tegen de opgegeven prijs.

HOE VERLOOPT EEN TERUGKOOP VIA EEN OMGEKEERDE AANBESTEDING (REVERSE AUCTION) ?

 • Wanneer de Schatkist in één keer een groot bedrag van één of meerdere specifieke OLO’s wenst terug te kopen, kan ze hiervoor een aanbesteding organiseren. Deze keer niet om OLO’s uit te geven maar om ze terug te kopen. We noemen dit een omgekeerde aanbesteding.
 • De primary dealers dienen dan eveneens offertes in met opgave van het nominaal bedrag en de voorgestelde terugkoopprijs.
 • De Schatkist bepaalt bij een omgekeerde aanbesteding een maximumprijs waaronder alle offertes worden aanvaard.
 • De offertes aangeboden tegen de maximumprijs kunnen volledig of proportioneel toegewezen worden.

BE-Strips en fungibiliteit

Sinds 1992 kunnen zowel het kapitaal als alle resterende intrestbetalingen (of coupons) van een OLO als gedematerialseerde zelfstandige zerocoupons verhandeld worden. België was na Frankrijk (1991) het tweede land van de Euro zone dat de splitsing van obligaties (OLO’s) heeft toegelaten.

Sinds 2011 werden deze zerocoupons fungibel gemaakt als zij dezelfde vervaldag hebben en dit ongeacht ze kapitaal of een intrestbetaling vertegenwoordigen. Zerocoupons kunnen terug worden omgezet naar OLO’s met dezelfde vervaldag, indien zerocoupons worden toegevoegd a rato van de resterende intrestbetalingen.

Een gevolg van fungibele strips is dat bij de wedersamenstelling synthetische OLOs kunnen worden gevormd. Aldus kan het uitstaande bedrag in een bepaalde OLO-lijn groter zijn dan het bedrag dat oorspronkelijk werd uitgegeven op de primaire markt.

Voor BE-Strips met couponvervaldag 28 maart en 28 september werden geen CAC clausules opgenomen. BE-Strips met couponvervaldag 22 juni of 22 oktober bevatten wel CAC clausules.

Voordelen van het investeren in strips

 • Coupons moeten niet geherinvesteerd worden.
 • De duratie van een strip is langer dan deze van een OLO met de zelfde vervaldag.
 • De yield curve van BE-trips is convexer dan die van de onderliggende OLO.

De prijs van BE-Strips wordt berekend als volgt

P= 100/((1+y)^(n+f))

Waarbij:

N = aantal volle jaren tussen de valutadag van aankoop en de vervaldag van de BE-Strip

F het aantal dagen tussen valutadag van aankoop en de oorspronkelijke vervaldag van de coupon (in casu 28 maart, 28 september, 22 juni of 22 oktober) gedeeld door 365 of 366

BE-Strips worden verhandeld met valuta D+2.

OLO's (Lineaire Obligaties) > Uitstaand bedrag van de gesplitste effecten (PO + BE-strips) (miljard EUR)

OLO's (Lineaire Obligaties) > Nominaal gesplitst en wedersamengesteld (miljoen EUR)

#1F497D
Wedersamengesteld
#98B954
Gesplitst

OLO's (Lineaire obligaties) > Lijnen en uitstaand bedrag op 22.10.2020

Vervaldatum Coupon ISIN Code Nr Net beschikbaar
(EUR)**
Terugkopen in portfolio
(EUR)
Afgehouden kapitaal
door splitsing (EUR)
%
28/09/2021 4.25 BE0000321308 61* 15 787 000 000.00 1 158 000 000.00 14 681 055.16 0.09%
28/03/2022 4.00 BE0000308172 48 13 999 000 000.00 85 000 000.00    
28/09/2022 4.25 BE0000325341 65 15 929 000 000.00 317 000 000.00 19 500 000.00 0.12%
22/06/2023 2.25 BE0000328378 68 13 115 000 000.00 537 000 000.00    
22/10/2023 0.20 BE0000339482 79 9 502 000 000.00 0.00    
22/06/2024 2.60 BE0000332412 72 15 015 000 000.00 870 000 000.00    
22/10/2024 0.50 BE0000342510 82 12 875 000 000.00 0.00    
22/06/2025 0.80 BE0000334434 74 17 624 000 000.00 509 000 000.00    
28/03/2026 4.50 BE0000324336 64 11 334 000 000.00 0.00    
22/06/2026 1.00 BE0000337460 77 15 404 000 000.00 0.00    
22/06/2027 0.80 BE0000341504 81 13 728 000 000.00 0.00    
22/10/2027 0.00 BE0000351602 91 8 000 000 000.00 0.00    
28/03/2028 5.50 BE0000291972 31 19 344 939 136.01 0.00 1 914 259 160.62 9.90%
22/06/2028 0.80 BE0000345547 85 14 724 000 000.00 0.00    
22/06/2029 0.90 BE0000347568 87 16 835 000 000.00 0.00    
22/06/2030 0.10 BE0000349580 89 12 738 000 000.00 0.00    
22/06/2031 1.00 BE0000335449 75 14 647 000 000.00 0.00    
28/03/2032 4.00 BE0000326356 66 8 404 000 000.00 0.00 258 773 682.51 3.08%
22/04/2033 1.25 BE0000346552 86 8 219 000 000.00 0.00    
22/06/2034 3.00 BE0000333428 73 7 784 000 000.00 0.00    
28/03/2035 5.00 BE0000304130 44 19 604 692 800.00 30 000 000.00 2 587 152 029.81 13.20%
22/06/2037 1.45 BE0000344532 84 5 553 000 000.00 0.00    
22/06/2038 1.90 BE0000336454 76 8 587 000 000.00 0.00 181 500 000.00 2.11%
22/06/2040 0.40 BE0000350596 90 5 000 000 000.00 0.00    
28/03/2041 4.25 BE0000320292 60 17 299 000 000.00 0.00 2 514 823 381.30 14.54%
22/06/2045 3.75 BE0000331406 71 9 737 000 000.00 0.00 432 200 000.00 4.44%
22/06/2047 1.60 BE0000338476 78 11 064 000 000.00 0.00 123 100 000.00 1.11%
22/06/2050 1.70 BE0000348574 88 7 411 000 000.00 0.00 51 800 000.00 0.70%
22/06/2057 2.25 BE0000343526 83 6 196 000 000.00 0.00 983 000 000.00 15.87%
22/06/2066 2.15 BE0000340498 80 6 829 000 000.00 0.00 1 008 150 000.00 14.76%
        362 288 631 936.01 3 506 000 000.00 10 088 939 309.40 2.78%

* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)

WAT IS EEN REPOFACILITEIT ?

 • Om de beschikbaarheid van effecten te verzekeren, heeft de Schatkist voor haar primary dealers een repofaciliteit gecreëerd. Deze maatregel beoogt het goed functioneren van de secundaire markt van OLO's en schatkistcertificaten.
 • Als er een leveringsprobleem is, stelt de Schatkist de ontbrekende effecten beschikbaar via een repo-operatie die voor 1 werkdag wordt afgesloten en die hernieuwbaar is gedurende een periode van maximaal 20 werkdagen.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN ?

 • De Schatkist heeft, afhankelijk van de betreffende lijnen en effecten, de maximaal beschikbare bedragen vastgesteld. Elke dealer heeft recht op een maximumbedrag van 500 miljoen euro voor OLO's en schatkistcertificaten samen.
 • De repo-rentevoet bedraagt EONIA, verminderd met een spread.
 • Het gebruik van de repofaciliteit dient vóór 14.30 uur aan de Schatkist aangevraagd te worden.