Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

WAT ZIJN TERUGKOPEN (BUY-BACKS) ?

 • Een terugkoop van een OLO door de Schatkist is het tegenovergestelde van een uitgifte : de Schatkist koopt voor een bepaald bedrag aan OLO's terug in, waarna deze effecten in de regel afgelost worden.
 • De Schatkist stelt zich kandidaat om een OLO terug te kopen van zodra deze binnen 12 maanden op vervaldag komt. Dit geeft de investeerders de mogelijkheid om deze effecten vervroegd van de hand te doen. Voor de Schatkist is een terugkoop een voorfinanciering van de toekomstige vervaldag van OLO's.
 • De primary dealers kunnen via de telefoon deelnemen aan de terugkopen door de Schatkist. De transparantie van deze terugkopen is verzekerd aangezien de Schatkist op MTS Belgium gedurende minstens 4 uur per dag prijzen noteert voor de terug te kopen OLO's. De primary dealers kunnen dan via MTS Belgium of via telefoon hun effecten aan de Schatkist verkopen tegen de opgegeven prijs.

HOE VERLOOPT EEN TERUGKOOP VIA EEN OMGEKEERDE AANBESTEDING (REVERSE AUCTION) ?

 • Wanneer de Schatkist in één keer een groot bedrag van één of meerdere specifieke OLO’s wenst terug te kopen, kan ze hiervoor een aanbesteding organiseren. Deze keer niet om OLO’s uit te geven maar om ze terug te kopen. We noemen dit een omgekeerde aanbesteding.
 • De primary dealers dienen dan eveneens offertes in met opgave van het nominaal bedrag en de voorgestelde terugkoopprijs.
 • De Schatkist bepaalt bij een omgekeerde aanbesteding een maximumprijs waaronder alle offertes worden aanvaard.
 • De offertes aangeboden tegen de maximumprijs kunnen volledig of proportioneel toegewezen worden.

BE-Strips en fungibiliteit

Sinds 1992 kunnen zowel het kapitaal als alle resterende intrestbetalingen (of coupons) van een OLO als gedematerialseerde zelfstandige zerocoupons verhandeld worden. België was na Frankrijk (1991) het tweede land van de Euro zone dat de splitsing van obligaties (OLO’s) heeft toegelaten.

Sinds 2011 werden deze zerocoupons fungibel gemaakt als zij dezelfde vervaldag hebben en dit ongeacht ze kapitaal of een intrestbetaling vertegenwoordigen. Zerocoupons kunnen terug worden omgezet naar OLO’s met dezelfde vervaldag, indien zerocoupons worden toegevoegd a rato van de resterende intrestbetalingen.

Een gevolg van fungibele strips is dat bij de wedersamenstelling synthetische OLOs kunnen worden gevormd. Aldus kan het uitstaande bedrag in een bepaalde OLO-lijn groter zijn dan het bedrag dat oorspronkelijk werd uitgegeven op de primaire markt.

Voor BE-Strips met couponvervaldag 28 maart en 28 september werden geen CAC clausules opgenomen. BE-Strips met couponvervaldag 22 juni of 22 oktober bevatten wel CAC clausules.

Voordelen van het investeren in strips

 • Coupons moeten niet geherinvesteerd worden.
 • De duratie van een strip is langer dan deze van een OLO met de zelfde vervaldag.
 • De yield curve van BE-trips is convexer dan die van de onderliggende OLO.

De prijs van BE-Strips wordt berekend als volgt

P= 100/((1+y)^(n+f))

Waarbij:

N = aantal volle jaren tussen de valutadag van aankoop en de vervaldag van de BE-Strip

F het aantal dagen tussen valutadag van aankoop en de oorspronkelijke vervaldag van de coupon (in casu 28 maart, 28 september, 22 juni of 22 oktober) gedeeld door 365 of 366

BE-Strips worden verhandeld met valuta D+2.

OLO's (Lineaire Obligaties) > Uitstaand bedrag van de gesplitste effecten (PO + BE-strips) (miljard EUR)

OLO's (Lineaire Obligaties) > Nominaal gesplitst en wedersamengesteld (miljoen EUR)

#1F497D
Wedersamengesteld
#98B954
Gesplitst

OLO's (Lineaire obligaties) > Lijnen en uitstaand bedrag op 13.06.2024 (valutadatum)

Vervaldatum Coupon ISIN Code Nr Net beschikbaar
(EUR)**
Terugkopen in portfolio
(EUR)
Afgehouden kapitaal
door splitsing (EUR)
%
22/06/2024 2.60  BE0000332412  72 * 14,715,000,000.00 1,170,000,000.00    
22/10/2024 0.50  BE0000342510  82 * 12,725,000,000.00 150,000,000.00    
22/06/2025 0.80  BE0000334434  74 22,588,000,000.00 509,000,000.00    
28/03/2026 4.50  BE0000324336  64 11,847,000,000.00      
22/06/2026 1.00  BE0000337460  77 16,752,000,000.00      
22/06/2027 0.80  BE0000341504  81 17,005,000,000.00      
22/10/2027 0.00  BE0000351602  91 11,078,000,000.00      
28/03/2028 5.50  BE0000291972  31 20,687,939,136.01   1,491,479,160.62 7.21%
22/06/2028 0.80  BE0000345547  85 17,387,000,000.00      
22/06/2029 0.90  BE0000347568  87 19,098,000,000.00      
22/10/2029 2.70  BE0000362716  102 7,000,000,000.00      
22/06/2030 0.10  BE0000349580  89 14,328,000,000.00      
22/06/2031 1.00  BE0000335449  75 17,922,000,000.00      
22/10/2031 0.00  BE0000352618  92 14,087,000,000.00      
28/03/2032 4.00  BE0000326356  66 9,394,000,000.00   81,483,682.51 0.87%
22/06/2032 0.35  BE0000354630  94 16,472,000,000.00      
22/04/2033 1.25  BE0000346552  86 11,549,000,000.00      
22/06/2033 3.00  BE0000357666  97 18,031,000,000.00      
22/06/2034 3.00  BE0000333428  73 9,724,000,000.00      
22/10/2034 2.85  BE0000360694  100 10,807,000,000.00      
28/03/2035 5.00  BE0000304130  44 20,325,692,799.67 30,000,000.33 2,142,352,029.81 10.54%
22/06/2037 1.45  BE0000344532  84 7,249,000,000.00      
22/06/2038 1.90  BE0000336454  76 9,103,000,000.00   114,700,000.00 1.26%
22/04/2039 2.75  BE0000356650  96 6,704,000,000.00      
22/06/2040 0.40  BE0000350596  90 8,922,000,000.00      
28/03/2041 4.25  BE0000320292  60 17,499,000,000.00   2,172,023,381.30 12.41%
22/06/2043 3.45  BE0000359688  99 4,290,000,000.00   6,000,000.00 0.14%
22/06/2045 3.75  BE0000331406  71 9,945,000,000.00   477,940,000.00 4.81%
22/06/2047 1.60  BE0000338476  78 11,064,000,000.00   259,300,000.00 2.34%
22/06/2050 1.70  BE0000348574  88 11,181,000,000.00   342,600,000.00 3.06%
22/06/2053 1.40  BE0000355645  95 10,639,000,000.00   67,000,000.00 0.63%
22/06/2054 3.30  BE0000358672  98 10,932,000,000.00   384,950,000.00 3.52%
22/06/2055 3.50  BE0000361700  101 7,131,000,000.00   177,700,000.00 2.49%
22/06/2057 2.25  BE0000343526  83 7,508,000,000.00   1,542,400,000.00 20.54%
22/06/2066 2.15  BE0000340498  80 8,775,000,000.00   1,111,310,000.00 12.66%
22/06/2071 0.65  BE0000353624  93 7,019,000,000.00   62,590,000.00 0.89%
        451,483,631,935.68 1,859,000,000.33 10,433,828,254.24 2.31%

* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in het markt (Uitgegeven bedragen minus terugkopen)

WAT IS EEN REPOFACILITEIT ?

 • Om de beschikbaarheid van effecten te verzekeren, heeft de Schatkist voor haar primary dealers een repofaciliteit gecreëerd. Deze maatregel beoogt het goed functioneren van de secundaire markt van OLO's en schatkistcertificaten.
 • Als er een leveringsprobleem is, stelt de Schatkist de ontbrekende effecten beschikbaar via een repo-operatie die voor 1 werkdag wordt afgesloten en die hernieuwbaar is gedurende een periode van maximaal 20 werkdagen.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN ?

 • De Schatkist heeft, afhankelijk van de betreffende lijnen en effecten, de maximaal beschikbare bedragen vastgesteld. Elke primary dealer heeft recht op een maximumbedrag van 500 miljoen euro voor OLO's en schatkistcertificaten samen.
 • De repo-rentevoet bedraagt €STR, verminderd met een spread.
 • Het gebruik van de repofaciliteit dient vóór 14.30 uur aan de Schatkist aangevraagd te worden.