Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

De secundaire markt voor OLO’s omvat:

 • De gereglementeerde markt op Euronext Brussels, in het bijzonder de continumarkt waar een liquiditeitsverschaffer actief is;
 • De “over-the-counter “ (OTC) markt waar transacties bilateraal worden afgesloten los van een handelsplatform. Op deze markt wordt het grootste volume gerealiseerd;
 • De elektronische handelsplatformen zoals MTS Belgium en BrokerTec voor business-to-business trading (B2B) en TradeWeb, Bondvision en Bloomberg voor business-to-customer trading (B2C).

De liquiditeit op de secundaire markt voor OLO’s wordt door de primary dealers verzekerd. Deze verplichting is opgenomen in het lastenboek dat elke dealer met de Belgische staat heeft ondertekend. Op die manier krijgen de investeerders immers vertrouwen in de aangeboden producten. Ook voor de liquiditeit is het belangrijk dat aan- en verkoopprijzen transparant zijn. Daarom moeten zij constant gepubliceerd worden zodat een continue prijsvorming mogelijk is.

De primary dealers voldoen aan deze verplichting door:

 1. Het noteren van verhandelbare rentevoeten of prijzen aan hun cliënteel voor de aan- of verkoop van OLO’s;
 2. Het publiceren van indicatieve prijzen en rentevoeten;
 3. Het noteren van verhandelbare aan- en verkoopprijzen op één of meerdere geselecteerde elektronische handelsplatformen. Dit is een verplichting voor de primary dealers.

 

In functie van de tegenpartij kan men de verrichtingen die de dealers afsluiten als volgt indelen:

 1. De “Interdealer” transacties. Dit zijn de verrichtingen tussen dealers. Deze verrichtingen gebeuren  vooral via elektronische platformen en in mindere mate via de telefoon en/of makelaars .
  Deze elektronische platformen worden B2B-platformen genoemd, “Business to Business”, bv. MTS Belgium, Brokertec en BGC.
   
 2. De transacties met klanten (“Customers”):
  • Transacties op elektronische markten (B2C, Business to Customers) waarop banken aan het cliënteel prijzen kunnen aanbieden en verrichtingen kunnen afsluiten, bv. Bondvision, Bloomberg, Tradeweb, ...;
  • Transacties via een  “systematische internaliseerder” of “beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling” van orders (Systemic Internalisers);

 

Op deze website worden in de rubriek ‘Cijfers – Marktinformatie’ dagelijks indicatieve rendementen en prijzen gepubliceerd voor de OLO’s en SC’en. Daarnaast worden ook maandelijks de volumes gepubliceerd van de verrichtingen met OLO’s en SC's die door de primary dealers werden afgesloten. Deze verrichtingen moeten zij verplicht rapporteren aan het Federaal Agentschap van de Schuld.

 

Hoe kan u als particulier OLO’s aan- en verkopen?

 1. In België: door een opdracht te geven aan een kredietinstelling of een beleggingsmaatschappij. Voor deze tussenpersonen geldt de regel van de  “optimale uitvoering” wat betekent dat zij de beste markt moeten kiezen om de opdracht uit te voeren.
 2. In het buitenland: mits naleving van de lokale wetgeving.