Staatsbons

De aankoop van Staatsbons kan gebeuren op de primaire markt (nieuwe inschrijving) of op de secundaire markt

  • Via de dienst van de Grootboeken: geen kosten (zie hieronder) 
  • Via uw financiële instelling: Raadpleeg de tarieven die door deze worden gehanteerd. 

De dienst van de Grootboeken (GBGL) valt onder het Federaal Agentschap van de Schuld en staat in voor de inschrijvingen op naam (vermelding in een speciaal register genaamd "Grootboeken”, met de identiteit van de schuldeiser en het bedrag van zijn inschrijving) betreffende de leningen van de Belgische federale overheid (Staatsbons, lineaire obligaties en schatkistcertificaten). De dienst van de Grootboeken biedt op efficiënte en veilige wijze de financiële dienstverlening aan voor deze leningen: betaling van de coupon op de rentevervaldag en van het kapitaal op de tussentijdse vervaldag of eindvervaldag. Deze service is volledig gratis. 

Onze diensten staan open voor iedereen: particuliere of professionele beleggers, inwoners of niet-inwoners, al dan niet vrijgesteld van roerende voorheffing

Als u wenst in te schrijven op de primaire markt via onze dienst, de eenvoudigste manier om dit te doen is via onze toepassing "Staatsbons online". 

Bij elke inschrijving ontvangt de inschrijver een “uittreksel van inschrijving” met alle gegevens over de inschrijving.

 

Als u wenst in te schrijven op de secundaire markt via de dienst van de Grootboeken, neem dan contact op met onze service via het e-mailadres bonds@debtagency.be.