Toegankelijkheidsverklaring

Het Federaal Agentschap van de Schuld streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (externe link).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.debtagency.be.

 

Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA (externe link). Er werd niet aan alle eisen voldaan.

 

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet alle documenten op onze website zijn toegankelijk op dezelfde wijze.

De website onderging een audit door vzw Anysurfer. Alle aanpassingen die in de mate van het mogelijke konden worden gedaan, werden uitgevoerd. Daarnaast deed ook de FOD BOSA, die onze site technisch beheert, een aantal toegankelijkheidsaanpassingen.

 

Migratie

In de komende jaren zal de website van het Federaal Agentschap van de Schuld naar verwachting migreren naar Drupal 9 en op dat moment enkele problemen oplossen om de website beter te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring

  • is opgesteld op 08/11/2021
  • werd gezamenlijk opgesteld door de teams IT en Investor Relations van het Federaal Agentschap van de Schuld
  • is voor het laatst herzien op 07/06/2024

 

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u van het Federaal Agentschap van de Schuld kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

e-mail: contact@federaalombudsman.be (link stuurt een e-mail)

Website: Federale Ombudsman (externe link)