Welkom op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld !

Het Federaal Agentschap van de Schuld is belast met het beheer van de federale staatsschuld. Zijn voornaamste doelstelling is om de financiële kost van de federale Staatsschuld zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met de marktrisico's en operationele risico's en conform de algemene doelstellingen van het begrotings- en het monetair beleid

Meer info

Kerncijfers

Federale schuld 31.01.2017
386 695 334 362 EUR
Rente op 10 jaar : 0,75% 24.02.2017
Rating : Aa3/AA/AA-
> Marktinformatie

Producten voor professionelen

Producten voor particulieren

Producten voor Instellingen van Openbaar Nut (ION)