ION's Leningen

Bepaalde instellingen van openbaar nut kunnen een kredietlijn aanvragen bij de Schatkist (de kredietlijn wordt beheerd door het Federaal Agentschap van de Schuld).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vogende personen :

Marktzaal : (frontoffice@debtagency.be) :

  • POST Maric : Tel. +32(0)228 261 14
  • GILIS Jan : Tel. +32(0)228 261 19