ION's Leningen

Bepaalde instellingen van openbaar nut kunnen een kredietlijn aanvragen bij de Schatkist (de kredietlijn wordt beheerd door het Federaal Agentschap van de Schuld).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vogende personen :

Marktzaal : (frontoffice.treasury@minfin.fed.be) :

  • DE SMEDT Stephaan : Tel. +32(0)228 261 10
  • POST Maric : Tel. +32(0)228 261 14