A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
  • Aanbesteding

    Systeem aangewend door de Schatkist voor de uitgifte van lineaire obligaties en schatkistcertificaten. De offertes die de deelnemers indienen zijn competitief. Enkel de primary dealers mogen deelnemen aan deze aanbestedingen.

  • A pari

    Tegen 100% van de nominale waarde.

  • Algemene richtlijnen

    Richtlijnen die ieder jaar door de minister van Financiën worden opgesteld  op voorstel van het Strategisch Comité van de Schuld. Deze richtlijnen zijn van toepassing op het beheer van de schuld en hebben betrekking op de portefeuillestructuur, het herfinancieringsrisico  en het herzettingsrisico. Zij worden uitgevoerd door het Federaal Agentschap van de Schuld.