A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
 • Netto financieringsbehoeften van de gezamenlijke overheid

  Saldo van de ontvangsten en de uitgaven van de gezamenlijke overheid (d.w.z. de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de sociale zekerheid en de
  lokale besturen), opgesteld volgens de methode van de nationale ESR-rekeningen en die gebaseerd is op vastgestelde rechten).
  Dit saldo houdt geen rekening met de kredietverleningen en participaties en met de uitgiften en de terugbetalingen van de schuld. Het verschilt van de financiële tekorten van de overheid – waaronder het netto te financieren saldo – onder meer door de andere optiek bij de datering van de verrichtingen (« kas » versus "vastgestelde rechten") en door onvolledigheden bij de registratie van de gegevens.

 • Netto te financieren saldo

  Som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalsverrichtingen en de thesaurieverrichtingen (exclusief de schuldaflossingen), alsook enkele correcties bij de overgang van de optiek “vastgestelde rechten” naar de kasoptiek. Theoretisch stemt het netto te financieren saldo overeen met de toename van de staatsschuld. In de praktijk zorgen een aantal technische factoren er nochtans voor dat er een verschil bestaat tussen het netto te financieren saldo en de nominale schommelingen van de federale staatsschuld.

 • NFB

  Zie : Netto financieringsbehoeften

 • NFS

  Zie « netto te financieren saldo »

 • NBB

  Nationale Bank van België