Welkom op onze website !

Het Federaal Agentschap van de Schuld is belast met het beheer van de federale staatsschuld. Zijn voornaamste doelstelling is om de financiële kost van de federale staatsschuld zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met de marktrisico's en operationele risico's en conform de algemene doelstellingen van het begrotings- en het monetair beleid.

Meer info

Kerngegevens
Federale schuld 30.04.2023
493 844 089 241 EUR
Rente op 10 jaar : 2,96% 02.06.2023
Rating : Aa3/AA/AA-
> Marktinformatie
> Presentatie Nieuwe Groene OLO
   Framework (enkel in het Engels)
> Presentatie voor beleggers

Producten voor professionelen

Producten voor particulieren

  • Driemaandelijkse lening van de Belgische Staat op middellange en lange termijn. Ze zijn bestemd voor particulieren.

  • Obligaties van de Belgische Staat op middellange en lange termijn, toegankelijk voor particulieren op de secundaire markt.

  • Obligaties van de Belgische Staat op korte termijn, toegankelijk voor particulieren via de secundaire markt.

Producten voor Instellingen van Openbaar Nut (ION)