Welkom op onze website !

Het Federaal Agentschap van de Schuld is belast met het beheer van de federale staatsschuld. Zijn voornaamste doelstelling is om de financiële kost van de federale staatsschuld zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met de marktrisico's en operationele risico's en conform de algemene doelstellingen van het begrotings- en het monetair beleid.

Meer info

Kerngegevens
Federale schuld 30.04.2024
534 889 681 609 EUR
Rente op 10 jaar : 3,00% 17.05.2024
Rating : Aa3/AA/AA-
> Marktinformatie
> Presentatie Nieuwe Groene OLO
   Framework (enkel in het Engels)
> Presentatie voor beleggers

Producten voor professionelen

Producten voor particulieren

  • Leningen op korte, middellange en lange termijn die door de Belgische Staat driemaal per jaar worden uitgegeven. Zij kunnen door particulieren aangekocht worden op de primaire markt.

  • Obligaties op middellange en lange termijn, toegankelijk voor particulieren enkel op de secundaire markt.

  • Obligaties op korte termijn, toegankelijk voor particulieren enkel op de secundaire markt.

Producten voor Instellingen van Openbaar Nut (ION)