Schuldscheine

Een Schuldschein is een leningsovereenkomst, geen effect, waarbij de ontlener de lener belooft een bepaalde som op een bepaalde datum terug te betalen tegen een bepaalde vergoeding.

  • leningsovereenkomst waarvan de looptijd in onderlinge afspraak bepaald wordt;
  • en waarvan de interest vast of vlottend kan zijn of bepaald wordt via een lichte structuur;
  • uitgedrukt in Euro;
  • beheerst door het Duits recht maar waarvan de juridische documentatie in lijn ligt met deze van de OLO’s met het doel een gelijke behandeling van de beleggers in leningen van de Belgische Staat te waarborgen;
  • vrijgesteld door ditzelfde Duits recht van de verplichting om deze lening te boeken aan marktwaarde (mark-to-market) waardoor dit leningsinstrument voordelen biedt in het bijzonder aan Duitse beleggers.
  • overdraagbaar in overeenstemming met ditzelfde Duits recht en niet beursgenoteerd;
  • geplaatst via een bank, waarbij primary dealers vermoedelijk een belangrijke - zij het niet-exclusieve rol zullen spelen - en die in beginsel tevens een rol als paying agent vervult.

VOOR WIE ZIJN DE SCHULDSCHEINE BESTEMD ?

De Schuldscheine zijn gericht op professionele beleggers.