Werken bij het Agentschap

Onze waarden
Met een kleine veertig personeelsleden is het Federaal Agentschap van de Schuld een efficiënte openbare instelling, wiens opdrachten een aanzienlijke impact hebben. Het heeft tot taak in de financieringsbehoeften van de federale overheid te voorzien, de schuld te beheren en de kosten ervan te beperken.

Het Federale Agentschap van de Schuld staat voor een organisatiecultuur op basis van 5 essentiële waarden:

 • Uitmuntendheid
  Het Agentschap streeft naar uitmuntendheid in de uitvoering van zijn opdrachten en in zijn werking. Deze uitmuntendheid is gebaseerd op de expertise van zijn medewerkers en op een voortdurende vernieuwing. Als zodanig definieert het Agentschap zijn langetermijnvisie ten behoeve van de gemeenschap.
 • Ethiek
  De werking van het Agentschap en zijn werkreglement zijn ethisch, integer en transparant. Alle medewerkers streven er naar de waarden toe te passen in hun dagelijkse werk en deze uit te dragen.
 • Collectieve intelligentie 
  Het Agentschap wekt collectieve intelligentie op door samenwerking, communicatie en wederzijds vertrouwen tussen zijn leden.
 • Aanpassingsvermogen
  Het Agentschap doet er alles aan om zich aan te passen aan een veranderende omgeving. Dit vereist een openheid voor uitdagingen, zowel van de medewerkers als van de organisatie.
 • Zelfontplooiing van personen
  Het Agentschap stimuleert het enthousiasme en de motivatie van zijn werknemers, door een bevredigende werkomgeving te bevorderen in evenwicht met het privéleven.