Staatsbons

Wilt u extra inkomsten uit een veilige investering? 

Kies voor Staatsbons: met een vooraf gekende rente weet u precies hoeveel uw investering jaar na jaar zal opbrengen.

Staatsbons on-line

Staatsbons zijn vooral bestemd voor particuliere beleggers en worden geplaatst via een groep van plaatsende instellingen, aangesteld door de minister van Financiën voor een periode van één jaar. 

Dit product is bestemd voor: 

 • particulieren met woonplaats in de Europese Economische Ruimte; 
 • en sommige andere categorieën van beleggers: 
  • stichtingen; 
  • verenigingen zonder winstoogmerk; 
  • kerkfabrieken of instellingen die in het nationaal register van de rechtspersonen; geklasseerd worden onder de rubriek “eredienst”; 
  • entiteiten, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die gelijkaardig zijn aan de hiervoor opgesomde entiteiten, en die op grond van de Europese regelgeving over dezelfde rechten op inschrijving beschikken. 

 

 • De Staatsbon, gericht op particuliere beleggers, wordt in principe vier keer per jaar uitgegeven. Het is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon die varieert van 3 tot 10 jaar. 
 • De staatsbon biedt de belegger de mogelijkheid zijn spaargelden te diversifiëren door een vast rendement te bieden dat in lijn is met de kwaliteit van de emittent, de Belgische staat. Het laat hem ook toe precies te weten hoeveel en wanneer zijn kapitaal hem, jaar na jaar, zal opbrengen. 

Rentevervaldag: op iedere rentevervaldag gebeurt de betaling automatisch, zonder bijkomende formaliteiten. 

Eindvervaldag: op de eindvervaldag van de lening gebeurt de terugbetaling van het kapitaal automatisch, zonder bijkomende formaliteiten. De inschrijving op naam wordt automatisch geschrapt. 

 

De waarde van de Staatsbons is beschikbaar op de website NYSE EURONEXT Brussel. 

De Staatsbons kunnen elke bankwerkdag op de secundaire markt aangekocht of verkocht worden

Emittentenrisico: de terugbetaling en de betaling van de rente is afhankelijk van de solvabiliteit van de emittent. Er wordt aangenomen dat het Koninkrijk België op dit ogenblik over meer dan voldoende financiële middelen beschikt om zijn financiële verplichtingen na te komen. 

Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons

Liquiditeitsrisico: een liquiditeitsaanbrenger aangeduid door de Staat verzekert de liquiditeit van de Staatsbons. Dit betekent dat het op elk ogenblik mogelijk is om een Staatsbon aan te kopen of te verkopen. 

Kosten:

 • Inschrijving via de Grootboeken: geen kosten 
 • Inschrijving via uw financiële instelling: Raadpleeg de tarieven die door deze worden gehanteerd. 

 

Fiscaliteit:

 • Roerende voorheffing: de opbrengsten dit product zijn momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.  
 • Belasting op de beursverrichtingen: 
  • tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag: geen belasting; 
  • bij aankoop of verkoop op de secundaire markt, en indien de transactie plaatsvindt in België: 0,12% (sinds 01/01/2018) met een maximum van 1.300 euro; 
 • Taks op effectenrekeningen: 0,15% (indien van toepassing). 

Klachten kunnen ingediend worden bij: