Staatsbons

Wilt u extra inkomsten? 

Kies voor Staatsbons: met een vooraf gekende rente weet u precies hoeveel uw investering jaar na jaar zal opbrengen.

Staatsbons on-line

Als u op de hoogte wilt blijven van toekomstige uitgiftes, stuur dan een e-mail naar bonds@debtagency.be met "Mailing brochure" als onderwerp.

Staatsbons zijn vooral bestemd voor particuliere beleggers en worden geplaatst:

Dit product is bestemd voor: 

 • particulieren met woonplaats in de Europese Economische Ruimte; 
 • en sommige andere categorieën van beleggers: 
  • stichtingen; 
  • verenigingen zonder winstoogmerk; 
  • kerkfabrieken of instellingen die in het nationaal register van de rechtspersonen; geklasseerd worden onder de rubriek “eredienst”; 
  • entiteiten, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die gelijkaardig zijn aan de hiervoor opgesomde entiteiten, en die op grond van de Europese regelgeving over dezelfde rechten op inschrijving beschikken. 

 

 • De Staatsbon, gericht op particuliere beleggers, wordt in principe vier keer per jaar (maart, juni, september en december) uitgegeven. Het is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon die varieert van 3 tot 10 jaar. 
 • De staatsbon biedt de belegger de mogelijkheid zijn spaargelden te diversifiëren door een vast rendement te bieden dat in lijn is met de kwaliteit van de emittent, de Belgische staat. Het laat hem ook toe precies te weten hoeveel en wanneer zijn kapitaal hem, jaar na jaar, zal opbrengen. 

Rentevervaldag: op iedere rentevervaldag gebeurt de betaling automatisch, zonder bijkomende formaliteiten. 

Eindvervaldag: op de eindvervaldag van de lening gebeurt de terugbetaling van het kapitaal automatisch, zonder bijkomende formaliteiten. De inschrijving op naam wordt automatisch geschrapt. 

 

De waarde van de Staatsbons is beschikbaar op de website "Euronext Brussel". 

De Staatsbons kunnen elke bankwerkdag op de secundaire markt aangekocht of verkocht worden

 • Emittentenrisico: de terugbetaling en de betaling van de rente is afhankelijk van de solvabiliteit van de emittent. Dit kredietrisico van het Koninkrijk België wordt bewaakt door de belangrijkste ratingbureaus zoals S&P, Moody's, Fitch en DBRS. Het Federaal Agentschap van de Schuld publiceert een groot aantal van deze ratings op zijn website : https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating
 • Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons
 • Liquiditeitsrisico: een liquiditeitsaanbrenger aangeduid door de Staat, Florint BV, verzekert de liquiditeit van de Staatsbons. Dit betekent dat het op elk ogenblik mogelijk is om een Staatsbon aan te kopen of te verkopen. 
 • Inflatierisico : de stijging van prijzen van goederen en diensten in de bredere economie kan de koopkracht van het initieel gestorte bedrag tegen de terugbetaling ervan verminderen.

Kosten:

 • Inschrijving via de Grootboeken: geen kosten 
 • Inschrijving via uw financiële instelling: Raadpleeg de tarieven die door deze worden gehanteerd. 

 

Fiscaliteit:

 • Roerende voorheffing: de opbrengsten dit product zijn momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.  
 • Belasting op de beursverrichtingen: 
  • tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag: geen belasting; 
  • bij aankoop of verkoop op de secundaire markt, en indien de transactie plaatsvindt in België: 0,12% (sinds 01/01/2018) met een maximum van 1.300 euro; 
 • Taks op effectenrekeningen: 0,15% (indien van toepassing). 

Klachten kunnen ingediend worden bij: