Staatsbons

WAAROVER GAAT HET ?

Het zijn vastrentende effecten met een jaarlijkse coupon met een looptijd variërend van 3 tot maximum 10 jaar.. 

De Staatsbons zijn vertegenwoordigd door :

  • gedematerialiseerde effecten (voor bedragen van een veelvoud van 100 EUR);
  • op naam gestelde inschrijvingen in een Grootboek van de Staatsschuld.

De opbrengsten van deze effecten zijn in principe onderworpen aan de afhouding van roerende voorheffing (zie ook rubriek fiscaliteit)

VOOR WIE ZIJN DEZE TITELS BESTEMD ?

Ze zijn vooral bestemd voor particuliere beleggers en worden geplaatst via een groep plaatsende instellingen, aangesteld door de Minister van Financiën voor een periode van één jaar.

De primaire markt van de Staatsbons is enkel toegankelijk voor :

  • de particulieren,
  • de stichtingen, kerkfabrieken en VZW's, waarvan het voornaamste oogmerk geen activiteit is in de financiële sector of verzekeringen.

WANNEER WORDEN ZE UITGEGEVEN ?

De Schatkist geeft in principe 4 maal per jaar Staatsbons uit : in maart, juni, september en december