Schatkistcertificaten (SC)

WAT ZIJN SCHATKISTCERTIFICATEN ?

Schatkistcertificaten zijn effecten :

 • op korte termijn (looptijd van ten hoogste een jaar)
 • uitgedrukt in euro
 • uitgegeven door middel van aanbestedingen
 • en gedematerialiseerd : ze worden ingeschreven op rekeningen in het effectenclearingstelsel van de Nationale Bank van België (Clearing NBB), waartoe CLEARSTREAM en EUROCLEAR toegang hebben. Zij kunnen eveneens de vorm aannemen van inschrijvingen op naam in een Grootboek van de staatsschuld.

VOOR WIE ZIJN DE SCHATKISTCERTIFICATEN BESTEMD ?

De schatkistcertificaten zijn erg aantrekkelijk voor de professionele investeerder die op zoek is naar een liquide en veilige belegging op korte termijn. Particuliere beleggers kunnen ook schatkistcertificaten aankopen op de secundaire markt.

WAT IS DE ROL VAN DE PRIMARY DEALERS INZAKE SCHATKISTCERTIFICATEN ?

De plaatsing van de schatkistcertificaten en de liquiditeit van de markt wordt verzekerd door het korps van Primary Dealers. Enkel zij kunnen deelnemen aan een aanbesteding.

WANNEER WORDEN ZE UITGEGEVEN ?

De aanbestedingen vinden in principe tweemaal per maand plaats voor schatkistcertificaten met een looptijd van 3 en 6 maanden of van 3 en 12 maanden.

PAGES BLOOMBERG

 • INDEX PAGE : BEDA
 • AUCTION SYSTEM : AUPD+BLT (for OLOs) / AUPD+BT (for TCs)

PAGES REFINITIV

 • INDEX PAGE : BELG/MENU
 • GENERAL INFORMATION & ANNOUNCEMENTS : BELG/INFO1 / BELG/INFO2
 • CAPITAL MARKET :
  • OLO AUCTIONS RESULTS : BELG/OLO
  • OLO SYNDICATIONS : BELG/SYN
  • OLO REVERSE AUCTIONS : BELG/REVERSE
  • OLO FRN : BELG/FRN
  • OLO BUY BACKS : BELG/BBB
 • MONEY MARKET :  
  • TC AUCTIONS RESULTS : BELG/TC
 • CONTACTS : BELG/CONTACT