Marktinformatie

Het Federaal Agentschap van de Schuld waarborgt de informatieverstrekking aan het publiek over de secundaire markt van de lineaire obligaties, gesplitste effecten en schatkistcertificaten via de publicatie van de door hem vastgestelde referentiekoersen en -rentevoeten en van de marktvolumes gemeld via de "Harmonized Reporting Format". Een rendementscurve op vaste looptijd wordt eveneens dagelijks berekend.
Op basis van die rentecurve worden referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten maandelijks door het Federaal Agentschap van de Schuld vastgesteld en gepubliceerd.

 

1. Referentiekoersen en -rentevoeten

Referentiekoersen (lineaire obligaties) en referentierentevoeten (gesplitste effecten en schatkistcertificaten) zijn, in principe elke bankwerkdag, gepubliceerd. Zij worden rond 14:30 uur geregistreerd en elke dag omstreeks 15 uur gepubliceerd. Het gaat om indicatieve koersen/rentevoeten waartegen geen enkele transactie werd afgesloten. De publicaties zullen dagelijks gebeuren behalve wanneer Target of Brussel gesloten is of wanneer de e-trading platformen gesloten zijn (24/12 en 31/12).

  • Referentiekoersen van de lineaire obligatie (PDF - XML)
  • Referentierentevoeten van de gesplitste effecten (PDF - XML)
  • Referentierentevoeten van de schatkistcertificaten (PDF - XML)

2. Marktvolumes

Statistieken over de secundaire markt die de primary dealers rapporteren op basis van het Harmonized Reporting Format (HRF). De DMO van de eurozone in samenwerking met de Europese Primary Dealers Association (EPDA), momenteel AFME, ontwikkelde een geharmoniseerde Reporting Format van toepassing vanaf januari 2006. Dit rapportageproces is bestemd voor vereenvoudiging en verbetering van de consistentie van PD activiteitenverslagen.

3. Rendementscurve

  • Rendementscurve op vaste looptijd (PDF - XML)
  • De historische reeks van rendementen op vaste looptijd (link naar de website van de Nationale Bank van Belgie, NBB.Stat).

4. Referte-indexen

  • Referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten (PDF - XML)
  • De historische reeks van indexen is beschikbaar op de website van de FOD Economie.