Euro Medium Term Note (EMTN)

NOTES zijn schuldinstrumenten :

  • op korte, middellange, lange en zeer lange termijn (looptijd van één maand tot 100 jaar);
  • uitgedrukt in EUR of in deviezen waarvoor dagelijks referentiekoersen in euro worden gepubliceerd door de ECB;
  • met een vaste of vlottende rentevoet of een rendement gekoppeld aan een index of formule;
  • waarvan het terugbetalingsbedrag vast, variabel of gekoppeld is aan een formule of index;
  • uitgegeven onder het Euro Medium Term Notes Programma van het Koninkrijk België;
  • geplaatst door primary dealers die per uitgifte aangeduid worden;
  • gedematerialiseerd en ze worden aangehouden in een rekeningstelsel waartoe CLEARSTREAM en EUROCLEAR toegang hebben. Zij kunnen eveneens de vorm aannemen van inschrijvingen op naam in een grootboek van de staatsschuld;
  • eventueel uitgegeven in tranches die samen een serie vormen.

VOOR WIE ZIJN DE NOTES BESTEMD ?

De NOTES zijn erg aantrekkelijk voor de professionele investeerder. Ook particuliere beleggers kunnen de NOTES aankopen via de aangeduide dealers. Bovendien kunnen de NOTES op maat worden uitgegeven in functie van de behoeften van de investeerder.

 

WAT IS DE ROL VAN DE PRIMARY DEALERS INZAKE DE NOTES ?

Per uitgifte worden de primary dealers aangeduid die instaan voor de plaatsing van de NOTES.