Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

OLO's zijn obligaties :

 • op middellange, lange en zeer lange termijn
 • uitgedrukt in EUR
 • uitgegeven hetzij :
  • via aanbesteding op basis van de prijs;
  • via syndicatie (bv. bij het uitgeven van het eerste deel van een nieuwe lijn).
 • die gedematerialiseerd zijn en die aangehouden worden in een rekeningstelsel waartoe Clearstream en Euroclear toegang hebben
 • uitgegeven in tranches die samen een lijn vormen
 • die binnen een lijn éénzelfde rentevoet en éénzelfde vervaldatum hebben
 • die fungibel zijn binnen elke lijn ( d.w.z. dat de inschrijver en de emittent dezelfde rechten en plichten hebben)
 • die vastrentend zijn,  behalve twee lijnen - Floating Rate Notes (FRN) - met vlottende rente gekoppeld aan de EURIBOR 3 maanden.

VOOR WIE ZIJN DE OLO'S BESTEMD ?

Als gestandaardiseerd instrument zijn de OLO's zeer geschikt voor de professionele investeerder die op zoek is naar een liquide en veilige belegging. Particuliere beleggers kunnen echter ook OLO's aankopen via hun financiële instelling.

WAT IS DE ROL VAN DE PRIMARY DEALERS BIJ DE OLO's ?

De plaatsing van de OLO's en de liquiditeit van de markt wordt verzekerd door het korps van Primary Dealers.

Enkel de Primary Dealers kunnen deelnemen aan een aanbesteding of aan een uitgifte door syndicatie.

PAGES BLOOMBERG

 • INDEX PAGE : BEDA
 • AUCTION SYSTEM : AUPD+BLT (for OLOs) / AUPD+BT (for TCs)

PAGES THOMSON/REUTERS

 • INDEX PAGE : BELG/MENU
 • GENERAL INFORMATION & ANNOUNCEMENTS : BELG/INFO1 / BELG/INFO2
 • CAPITAL MARKET :
  • OLO AUCTIONS RESULTS : BELG/OLO
  • OLO SYNDICATIONS : BELG/SYN
  • OLO REVERSE AUCTIONS : BELG/REVERSE
  • OLO FRN : BELG/FRN
  • OLO BUY BACKS : BELG/BBB
 • MONEY MARKET :  
  • TC AUCTIONS RESULTS : BELG/TC
 • CONTACTS : BELG/CONTACT