Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

groene OLO

OLO's zijn obligaties :

 • op middellange, lange en zeer lange termijn
 • uitgedrukt in EUR
 • uitgegeven hetzij :
  • via aanbesteding op basis van de prijs;
  • via syndicatie (bv. bij het uitgeven van het eerste deel van een nieuwe lijn).
 • die gedematerialiseerd zijn en die aangehouden worden in een rekeningstelsel waartoe Clearstream en Euroclear toegang hebben
 • uitgegeven in tranches die samen een lijn vormen
 • die binnen een lijn éénzelfde rentevoet en éénzelfde vervaldatum hebben
 • die fungibel zijn binnen elke lijn ( d.w.z. dat de inschrijver en de emittent dezelfde rechten en plichten hebben)
 • met een vaste of een variabele rentevoet
 • die splitsbaar zijn (enkel voor OLO’s met een vaste rentevoet)
 • die worden aangekondigd in een indicatieve kalender die in december wordt gepubliceerd en die bepaalde details bevat over de OLO-aanbestedingen voor het volgende jaar

Bovendien :

 • het Federaal Agentschap van de Schuld verkoopt de bestaande OLO’s aan de primary dealers via aanbestedingen
 • de primaire dealers kunnen verschillende biedingen doen voor de hoeveelheden die zij wensen, afhankelijk van de vraag die zij in de markt waarnemen
 • elk geboden bedrag moet een veelvoud zijn van 1 miljoen euro met een minimum van 10 miljoen euro
 • het Agentschap stelt aan het einde van de aanbesteding een minimumprijs vast
 • alle biedingen die zijn ingediend tegen een prijs die boven deze minimumprijs liggen, worden voor het volledige bedrag gegund 
 • de toewijzingen op grond van offertes die tegen de door het Agentschap gekozen minimumprijs zijn ingediend, kunnen verhoudingsgewijs worden verlaagd. In dat geval worden de aldus verlaagde bedragen afgerond op de eerstvolgende hogere schijf van 1 miljoen EUR met een minimum van 10 miljoen EUR per inschrijving
 • het Agentschap kan bij gelegenheid ook "Optional Reverse Inquiries" (ORI's) organiseren volgens een vooraf aangekondigde kalender. ORI's zijn aanbestedingen die specifiek bedoeld zijn om de primary dealers te helpen bij de aankoop van obligaties die moeilijk te vinden zijn op de markt. Ze verbeteren dus de liquiditeit van de OLO-markt. Er wordt op gewezen dat ORI's geen recht geven op inschrijvingen buiten mededinging
 • meer informatie is te vinden in de handleiding die op deze site is gepubliceerd.

 

VOOR WIE ZIJN DE OLO'S BESTEMD ?

Als gestandaardiseerd instrument zijn de OLO's zeer geschikt voor de professionele investeerder die op zoek is naar een liquide en veilige belegging. Particuliere beleggers kunnen echter ook OLO's aankopen via hun financiële instelling.

WAT IS DE ROL VAN DE PRIMARY DEALERS BIJ DE OLO's ?

De plaatsing van de OLO's en de liquiditeit van de markt wordt verzekerd door het korps van Primary Dealers.

Enkel de Primary Dealers kunnen deelnemen aan een aanbesteding of aan een uitgifte door syndicatie.

PAGES BLOOMBERG

 • INDEX PAGE : BEDA
 • AUCTION SYSTEM : AUPD+BLT (for OLOs) / AUPD+BT (for TCs)

PAGES REFINITIV

 • INDEX PAGE : BELG/MENU
 • GENERAL INFORMATION & ANNOUNCEMENTS : BELG/INFO1 / BELG/INFO2
 • CAPITAL MARKET :
  • OLO AUCTIONS RESULTS : BELG/OLO
  • OLO SYNDICATIONS : BELG/SYN
  • OLO REVERSE AUCTIONS : BELG/REVERSE
  • OLO FRN : BELG/FRN
  • OLO BUY BACKS : BELG/BBB
 • MONEY MARKET :  
  • TC AUCTIONS RESULTS : BELG/TC
 • CONTACTS : BELG/CONTACT