Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.

Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...

OLO's (Lineaire obligaties) > Lijnen en uitstaand bedrag op 12.09.2019

Vervaldatum Coupon ISIN Code Nr Net beschikbaar
(EUR)**
Terugkopen in portfolio
(EUR)
Afgehouden kapitaal
door splitsing (EUR)
%
28/09/2019 3.00 BE0000327362 67*     9,514,500,000.00  3,147,500,000.00          25,869,327.44 0.27%
28/09/2020 3.75 BE0000318270 58   19,226,000,000.00     260,000,000.00          21,466,077.26 0.11%
28/09/2021 4.25 BE0000321308 61   16,530,000,000.00     415,000,000.00          29,381,055.16 0.18%
28/03/2022 4.00 BE0000308172 48   14,024,000,000.00      60,000,000.00     
28/09/2022 4.25 BE0000325341 65   16,176,000,000.00      70,000,000.00          22,000,000.00 0.14%
22/06/2023 2.25 BE0000328378 68   13,535,000,000.00     117,000,000.00     
22/10/2023 0.20 BE0000339482 79     9,502,000,000.00                        -       
22/06/2024 2.60 BE0000332412 72   15,735,000,000.00     150,000,000.00     
22/10/2024 0.50 BE0000342510 82   10,810,000,000.00                        -       
22/06/2025 0.80 BE0000334434 74   16,452,000,000.00                        -       
28/03/2026 4.50 BE0000324336 64   10,708,000,000.00                        -       
22/06/2026 1.00 BE0000337460 77   14,388,000,000.00                        -       
22/06/2027 0.80 BE0000341504 81   13,728,000,000.00                        -       
28/03/2028 5.50 BE0000291972 31   19,344,939,136.01                        -       2,145,759,160.62 11.09%
22/06/2028 0.80 BE0000345547 85   14,724,000,000.00                        -       
22/06/2029 0.90 BE0000347568 87   11,889,000,000.00                        -       
22/06/2031 1.00 BE0000335449 75   11,228,000,000.00                        -       
28/03/2032 4.00 BE0000326356 66     8,204,000,000.00                        -          261,373,682.51 3.19%
22/04/2033 1.25 BE0000346552 86     6,886,000,000.00                        -       
22/06/2034 3.00 BE0000333428 73     7,784,000,000.00                        -       
28/03/2035 5.00 BE0000304130 44   19,604,692,800.00      30,000,000.00     2,660,552,029.81 13.57%
22/06/2037 1.45 BE0000344532 84     4,904,000,000.00                        -       
22/06/2038 1.90 BE0000336454 76     7,303,000,000.00                        -          179,300,000.00 2.46%
28/03/2041 4.25 BE0000320292 60   17,299,000,000.00                        -       2,540,923,381.30 14.69%
22/06/2045 3.75 BE0000331406 71     9,737,000,000.00                        -          454,200,000.00 4.66%
22/06/2047 1.60 BE0000338476 78   11,064,000,000.00                        -          141,600,000.00 1.28%
22/06/2050 1.70 BE0000348574 88     6,069,000,000.00                        -       
22/06/2057 2.25 BE0000343526 83     4,878,000,000.00                        -          569,500,000.00 11.67%
22/06/2066 2.15 BE0000340498 80     5,313,000,000.00                        -          872,800,000.00 16.43%
Tot.:        346,560,131,936.01  4,249,500,000.00     9,924,724,714.10  

* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in de markt (uitgegeven bedrag min terugkopen)

Afgehouden kapitaal door Splitsing / Net beschikbaar splitsbare OLO lijnen :
2.86%   (9,924,724,714.10 / 346,560,131,936.01)

OLO (Linaire obligaties) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders