Lineaire Obligaties (OLO's & Groene OLO)

De link hiernaast geeft u toegang tot de resultaten van de aanbestedingen van het jaar.

Een PDF-bestand met daarin alle resultaten van voorgaande jaren (sinds 1998) is ook beschikbaar voor u ...

OLO's (Lineaire obligaties) > Lijnen en uitstaand bedrag op 13.12.2018

Vervaldatum Coupon ISIN Code Nr Net beschikbaar
(EUR)**
Terugkopen in portfolio
(EUR)
Afgehouden kapitaal
door splitsing (EUR)
%
28/03/2019 4.00 BE0000315243 55*     9 796 000 000.00  2 441 000 000.00     
28/09/2019 3.00 BE0000327362 67*   10 762 500 000.00  1 899 500 000.00          19 869 327.44 0.18%
28/09/2020 3.75 BE0000318270 58   19 226 000 000.00     260 000 000.00          17 666 077.26 0.09%
28/09/2021 4.25 BE0000321308 61   16 530 000 000.00     415 000 000.00            7 481 055.16 0.05%
28/03/2022 4.00 BE0000308172 48   14 024 000 000.00      60 000 000.00     
28/09/2022 4.25 BE0000325341 65   16 176 000 000.00      70 000 000.00          48 700 000.00 0.30%
22/06/2023 2.25 BE0000328378 68   13 535 000 000.00     117 000 000.00     
22/10/2023 0.20 BE0000339482 79     9 502 000 000.00                        -       
22/06/2024 2.60 BE0000332412 72   15 735 000 000.00     150 000 000.00     
22/10/2024 0.50 BE0000342510 82     7 814 000 000.00                        -       
22/06/2025 0.80 BE0000334434 74   16 452 000 000.00                        -       
28/03/2026 4.50 BE0000324336 64   10 708 000 000.00                        -       
22/06/2026 1.00 BE0000337460 77   14 388 000 000.00                        -       
22/06/2027 0.80 BE0000341504 81   13 728 000 000.00                        -       
28/03/2028 5.50 BE0000291972 31   19 344 939 136.01                        -       2 281 059 160.62 11.79%
22/06/2028 0.80 BE0000345547 85   14 724 000 000.00                        -       
22/06/2031 1.00 BE0000335449 75   11 228 000 000.00                        -       
28/03/2032 4.00 BE0000326356 66     8 204 000 000.00                        -          268 373 682.51 3.27%
22/04/2033 1.25 BE0000346552 86     4 500 000 000.00                        -       
22/06/2034 3.00 BE0000333428 73     7 784 000 000.00                        -              1 700 000.00 0.02%
28/03/2035 5.00 BE0000304130 44   19 604 692 800.00      30 000 000.00     2 692 552 029.81 13.73%
22/06/2037 1.45 BE0000344532 84     4 904 000 000.00                        -       
22/06/2038 1.90 BE0000336454 76     6 627 000 000.00                        -          111 000 000.00 1.67%
28/03/2041 4.25 BE0000320292 60   17 299 000 000.00                        -       2 538 823 381.30 14.68%
22/06/2045 3.75 BE0000331406 71     9 737 000 000.00                        -          462 300 000.00 4.75%
22/06/2047 1.60 BE0000338476 78   11 064 000 000.00                        -          136 200 000.00 1.23%
22/06/2057 2.25 BE0000343526 83     4 878 000 000.00                        -          284 500 000.00 5.83%
22/06/2066 2.15 BE0000340498 80     4 217 000 000.00                        -          385 500 000.00 9.14%
Tot.:        332 492 131 936.01  5 442 500 000.00     9 255 724 714.10  

* Terugkoop mogelijk
** Beschikbaar in de markt (uitgegeven bedrag min terugkopen)

Afgehouden kapitaal door Splitsing / Net beschikbaar splitsbare OLO lijnen :
2.78%   (9,255,724,714.10 / 332,492,131,936.01)

OLO (Linaire obligaties) > Houders in het buitenland

#1F497D
Belgische houders
#98B954
Buitenlandse houders