Euro Commercial Paper (ECP)

Het Euro Commercial Paper (ECP) - programma van de Schatkist is een financieringsinstrument op korte termijn. ECP’s worden uitgegeven op maat waarbij men inspeelt op de vraag van de investeerder. Zij kunnen doorlopend uitgegeven worden (“on tap”) met een looptijd die varieert van 3 dagen tot 1 jaar. Dit maakt dat zij het meest flexibele instrument zijn om onvoorziene uitgaven van de Staat te dekken. Bovendien kunnen zij ook uitgegeven worden in vreemde munten waarvoor de ECB dagelijks referentiekoersen publiceert. Op die manier dragen zij tevens bij tot het verruimen van de investeerdersbasis.

ECP’s worden om twee redenen uitgegeven:

 • voor het dekken van financieringsbehoeften op korte termijn in euro of in vreemde munt;
 • daarnaast worden ECP’s in euro ook uitgegeven ter aanvulling van kastekorten na de uitgifte van schatkistcertificaten.

De wettelijke, fiscale en technische kenmerken van het ECP-programma zijn vergelijkbaar met die van de Schatkistcertificaten, het belangrijkste financieringsinstrument op korte termijn. Schatkistcertificaten zijn in tegenstelling tot de ECP’s een gestandaardiseerd financieringsinstrument dat enkel uitgegeven wordt in euro en via aanbestedingen op vaste dagen met standaard looptijden.

 • Effecten op korte termijn
 • Uitgegeven in euro of in vreemde munten waarvoor de ECB dagelijks referentiekoersen publiceert
 • Uitgegeven ("on tap"), eventueel met niet-standaard looptijden
 • De plaatsing gebeurt door een beperkt aantal dealers (zie lijst)
 • De NBB treedt op als issuing en paying agent
 • Het zijn gedematerialiseerde effecten opgenomen in het effectenvereffeningsstelsel van de NBB waartoe CLEARSTREAM en EUROCLEAR toegang hebben
 • Zij worden uitgegeven op een verdisconteerde basis en worden tegen pari terugbetaald
 • De marktconventies zijn gekoppeld aan de uitgiftemunt
 • Het minimumbedrag is 250.000 euro of het equivalent ervan
 • Het uitgifteprogramma is onbeperkt
 • Het Belgisch recht is van toepassing

VOOR WIE ZIJN DE ECP'S BESTEMD ?

ECP's zijn geschikt voor professionele beleggers