Federale Staat

De schuld van de federale Staat

De schuld van de federale Staat omvat de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale overheid, alsook de schuld van andere instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, met uitzondering van de schuld van de deelstaten (gemeenschappen en gewesten), van de lokale overheden en van de sociale zekerheid. Niet inbegrepen is de door de Staat gewaarborgde schuld waarvan de lasten niet effectief door de federale Staat gedragen worden.

Verhandelbare schuld

De verhandelbare schuld omvat de openbare leningen die op de beurs of op een andere markt genoteerd worden.

Het betreft voornamelijk lineaire obligaties en schatkistcertificaten. Het aandeel van de verhandelbare schuld in de totale federale staatsschuld is zeer groot. Zij vertegenwoordigt immers ongeveer 90% van de totale schuld.