A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
 • Inschrijving op naam

  Inschrijving van effecten van de staatsschuld in een Grootboek bij de Schatkist.

 • Interbankenmarkt

  De interbankenmarkt omvat het geheel van deposito’s en leningen die de financiële instellingen onderling afsluiten voor een looptijd van maximum 1 jaar. De Schatkist maakt gebuik van de interbankenmarkt om om eventuele overschotten te plaatsen  of on kastekorten te dekken.

 • Instelling van openbaar nut

  Publiekrechtelijke instelling die opgericht werd bij wet, via een decreet of een ordonnantie voor het organiseren van een openbare dienstverlening. Zij worden onderverdeeld in 4 categorieën (A, B, C of D) in functie van hun graad van autonomie.

 • Inschrijving buiten mededinging

  OLO’s:

  Bepaalde instellingen hebben de mogelijkheid om inschrijvingen buiten mededinging in te dienen, d.w.z inschrijvingen tegen de gewogen gemiddelde prijs van de aanbesteding. De primary dealers kunnen  erop inschrijven voor een bedrag dat afhangt van hun deelname aan de primaire en secundaire markt van de OLO’s of de schatkistcertificaten. In het geval dat de marktprijzen hoger liggen dan de gewogen gemiddelde prijs, dan hebben de primary dealers er baat bij om in te tekenen op bijkomende effecten om ze tegen een betere marktprijs te verkopen. Deze inschrijvingen buiten mededinging zijn een vorm van compensatie voor het feit dat de primary dealers geen commissie ontvangen voor de plaatsing van de OLO’s.

  Schatkistcertificaten:

  Bepaalde instellingen hebben de mogelijkheid om inschrijvingen buiten mededinging in te dienen, d.w.z inschrijvingen tegen de gewogen gemiddelde prijs van de aanbesteding. De primary dealers kunnen  erop inschrijven voor een bedrag dat afhangt van hun deelname aan de primaire en secundaire markt van de schatkistcertificaten. In het geval dat de marktrente minder hoog ligt dan de gewogen gemiddelde rente, dan hebben de primary dealers er baat bij om in te tekenen op bijkomende effecten om ze duurder te verkopen. Deze inschrijvingen buiten mededinging zijn een vorm van compensatie voor het feit dat de primary dealers geen commissie ontvangen voor de plaatsing van de schatkistcertificaten.

 • IRS

  Zie « swap »

 • ION

  Zie “instelling van openbaar nut