A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
  • Primaire markt

    Markt waarop nieuwe leningen uitgegeven worden via de verschillende uitgiftetechnieken die de emittent kan aanwenden.

  • Primary Dealers

    Financiële tussenpersonen die met de Schatkist een contract gesloten hebben op basis van een lastenboek. Zij zijn actief op de primaire markt van de OLO’s en de schatkistcertificaten, staan in voor de splitsing (stripping) van de OLO’s en verzekeren de liquiditeit van deze effecten op de secundaire markt. Zij promoten ook het Belgisch schuldpapier.

  • PD

    Zie « Primary Dealers »